സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Semi-Slav Defense
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black pawnblack pawnblack knight6
5black pawn5
4white pawnwhite pawn4
3white knightwhite knight3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
ECO D43–D49
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ക്വീൻസ് ഗാബിറ്റ് എന്ന ചെസ്സ് പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധം. ഇതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ചുവടെ നല്ക്കുന്നു :

1. d4 d5
2. c4 c6
3. Nf3 Nf6
4. Nc3 e6


5.e3[തിരുത്തുക]

ഈ നീക്കത്തിനതിരെ 5...Nbd7 കളിച്ചുകൊണ്ട് സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രധാനശാഖയിൽ തുടരാം.

മെറാൻ വേരിയേഷൻ: 6.Bd3[തിരുത്തുക]

ആന്റി-മെറാൻ വേരിയേഷൻ: 6.Qc2[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black knight
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black pawn
d6 black bishop
e6 black pawn
f6 black knight
d5 black pawn
c4 white pawn
d4 white pawn
g4 white pawn
c3 white knight
e3 white pawn
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white queen
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Position after 7.g4

കാർപോവ് വേരിയേഷൻ: 7.Bd3[തിരുത്തുക]

ഷിറോവ്–ഷാബലോവ് ഗാബിറ്റ്: 7.g4[തിരുത്തുക]

5.Bg5[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black pawn
e6 black pawn
f6 black knight
d5 black pawn
g5 white bishop
c4 white pawn
d4 white pawn
c3 white knight
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Position after 5.Bg5

ബോട്വിന്നിക് വേരിയേഷൻ: 5...dxc4[തിരുത്തുക]

മോസ്കോ വേരിയേഷൻ: 5...h6[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

വിക്കിപാഠശാല
വിക്കിമീഡിയ വിക്കിപാഠശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പരിശീലനക്കുറിപ്പുകൾ Chess Opening Theory എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്

  • Encyclopedia of Chess Openings, volume D, sections 43–49
  • Kuijf, Marinus (1995). Slav: Botvinnik Variation. New In Chess. ISBN 90-71689-80-8.
  • Glenn Flear (2005). Starting Out: Slav & Semi-Slav. Everyman chess. ISBN 1-85744-393-4.
  • Vera, Reinaldo (2007). Chess Explained: The Meran Semi-Slav. Gambit. ISBN 9781904600817.
  • David Vigorito, Play the Semi-Slav, Quality Chess, 2008 ISBN 978-91-85779-01-7
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെമി-സ്ലാവ്_പ്രതിരോധം&oldid=1882255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്