സെന്റ് ബാർബറ (വാൻ ഐക്ക്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Saint Barbara, 1437. Oak panel, 41.4 × 27.8 cm. Royal Museum of Fine Arts Antwerp, Belgium

ഓക്ക് പാനലിലുള്ള ഒരു ചെറിയ 1437 ചിത്രമാണ് സെന്റ് ബാർബറ. നെതർലാൻഡ്സിലെ കലാകാരനായ ജാൻ വാൻ ഐക്ക് 1437-നാണ് ഇത് ഒപ്പിട്ടത്. പെൻസിലിൽ ചാൽക് ഗ്രൗണ്ട് പഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ്, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ചിത്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്തായാലും കാരണം അജ്ഞാതമാണ്. തന്റെ പഗാൻ പിതാവ്, പുറം ലോകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായി സെയിന്റ് ബാർബറയെ ഒരു ടവറിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെവെച്ച്, അവൾ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും, പിതാവിനെ ആദരിക്കുകയും, കൊലപാതകം, രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • Borchert, Till-Holger. Van Eyck. London: Taschen, 2008. ISBN 978-3-8228-5687-1
  • Crawford Luber, Katherine. "Recognizing Van Eyck: Magical Realism in Landscape Painting". Philadelphia Museum of Art Bulletin, Vol. 91, No. 386/387, 1998
  • van Buren, Anne H. Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and the Netherlands, 1325-1515. New York: Morgan Library & Museum, 2011. ISBN 978-1-9048-3290-4
  • Borchert, Till-Holger. Van Eyck to Durer: The Influence of Early Netherlandish painting on European Art, 1430–1530. London: Thames & Hudson, 2011. ISBN 978-0-500-23883-7
  • Ferrari, Simone. Van Eyck. Munich: Prestel, 2013. ISBN 978-3-7913-4826-1
  • Friedländer, Max Jakob. Early Netherlandish Paintings, Volume 1: The van Eycks, Petrus Christus. New York: Frederick A. Praeger, 1967
  • Harbison, Craig. Jan van Eyck: the play of realism. London: Reaktion Books, 1997. ISBN 0-948462-79-5
  • Jones, Susan Frances. Van Eyck to Gossaert. National Gallery, 2011. 104. ISBN 1-85709-505-7
  • Nash, Susie. Northern Renaissance art. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 0-19-284269-2
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെന്റ്_ബാർബറ_(വാൻ_ഐക്ക്)&oldid=2839202" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്