Jump to content

സുരക്ഷിതത്വം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

 

സുരക്ഷിതത്വം എന്ന എന്ന ലേഖനത്തിലെയോ വിഭാഗത്തിലെയോ വിവരങ്ങൾ ആധികാരികമായ വിജ്ഞാന ഉറവിടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ലേഖനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കില്ല. ലേഖനത്തിലെ തെറ്റായ ഭാഗങ്ങൾ തിരുത്തുക. ആധികാരികമായ ഉറവിടങ്ങൾ ചേർത്ത് ലേഖനം കൂടുതൽ നന്നാക്കുക.
ഇതുപോലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

സുരക്ഷിതത്വം എന്നത് "ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അപകടത്തിൽ നിന്നോ മറ്റ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യത കൈവരിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത അപകടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പരാമർശിക്കാം.

അർത്ഥങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ക്രീൻ വാതിലുകൾ പ്രധാനമായും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗാർഹിക സുരക്ഷ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഹാനികരമായ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കാം (കാലാവസ്ഥ, ഭവന ആക്രമണം മുതലായവ), അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആന്തരിക ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ (ഉപകരണങ്ങൾ, പടികൾ മുതലായവ) അതിലെ നിവാസികൾക്ക്സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.

സുരക്ഷിതത്വ ചർച്ചകളിൽ പലപ്പോഴും അനുബന്ധ നിബന്ധനകളുടെ പരാമർശം ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷ എന്നത് അത്തരമൊരു പദമാണ്. കാലക്രമേണ, ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള നിർവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരസ്പരം മാറുകയും തുല്യമാക്കുകയും ഒരേ വാക്യത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അവയിൽ ഒരു ആവർത്തനം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന നിഗമനത്തിൽ വായനക്കാർ എത്തതുന്നു . ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം അവലൊകനം ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകതയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.

സുരക്ഷ എന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ "സ്ഥിരമായ അവസ്ഥ"യുടെ അവസ്ഥയാണ്, അത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു. പൊതു കോഡുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും, അനുബന്ധ വാസ്തുവിദ്യയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനുകളും, കോർപ്പറേറ്റ് വീക്ഷണവും മിഷൻ പ്രസ്താവനകളും, പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും വ്യക്തിഗത നയങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് "അത് ചെയ്യേണ്ടത്" എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും സ്ഥലത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും സുരക്ഷ ഒരു മാനദണ്ഡമായ ആശയമാണ്.

ഈ നിർവചനം ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു വീടിന്റെ ബാഹ്യ ഭീഷണികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും അതിന്റെ ആന്തരിക ഘടനാപരവും ഉപകരണ പരാജയങ്ങളും എന്നിവ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷയല്ല, മറിച്ച് ഒരു വീടിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. ഈ അറിവ് സുരക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള ബോധവത്കരണത്തിനു ഉതകും

ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല. ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിരത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. ഇവിടെയാണ് അടുത്ത കാലത്തെ സുരക്ഷാ ശാസ്ത്രം പ്രവേശിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയുടെ നിർവചനം :

മാനുഷികമായ , ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ, വൈകല്യങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, നഷ്ടം, കുറ്റവാളികൾ, മറ്റ് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ “സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥ”യെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗമാണ് സുരക്ഷ.

പരിമിതികൾ

[തിരുത്തുക]

ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ ഗുണമേന്മയ്ക്കും ദോഷകരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിനും ചില ഉറപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷ പരിമിതപ്പെട്ടേക്കും.

സുരക്ഷ ആപേക്ഷികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ അപകടസാധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വളരെ ചെലവേറിയതുമാണ്. പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യം.

എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷിതമെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, ഇത് സാധാരണയായി ചില ന്യായമായ പരിധികൾക്കു ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മിക്ക ആളുകൾക്കും, മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽഒരു മരുന്ന് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

സുരക്ഷയാൽ പ്രചോദിതമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മറ്റ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ദുർബലരായ വൃദ്ധരെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആശുപത്രികളിലേക്കോ വിദഗ്ധ നഴ്സിങ് ഹോമുകളിലേക്കോ മാറ്റുന്നു, ഇത് വ്യക്തിയുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ദിവസേനയുള്ള മരുന്നുകൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും, പടികൾ കയറുകയോ പാചകം ചെയ്യുകയോ പോലുള്ള അപകടസാധ്യതയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യക്തി ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ല, വ്യക്തി താഴെ വീണാൽ, അവിടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ തിരികെയെത്താൻ സഹായിക്കാനാകും എന്നതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷ. എന്നിരുന്നാലും, വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തിമഫലം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതായിരിക്കാം.

തരങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ഥത വരാം (നിലവാരം പുലർത്തുന്ന, സുരക്ഷിതമായ, കേവലം സുരക്ഷിതമെന്ന് തോന്നുന്ന). പല   അതോറിറ്റികളും  ഈ വ്യത്യസ്തതകൾ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്

സാധാരണ

[തിരുത്തുക]

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സുരക്ഷാ ചരിത്രം പരിഗണിക്കാതെ, ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ രൂപകൽപ്പനയോ സുരക്ഷ കൈവരിക്കാറുണ്ട് (ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച് )  

വസ്തുനിഷ്ഠമായ

[തിരുത്തുക]

യഥാർത്ഥ ലോക സുരക്ഷാ ചരിത്രം അനുകൂലമാകുമ്പോൾ കാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സുരക്ഷ സംഭവിക്കുന്നു.

തിരിച്ചറിഞ്ഞു

[തിരുത്തുക]

ഗ്രഹിച്ചതോ ആത്മനിഷ്ഠമായതോ ആയ സുരക്ഷ എന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങളോ സുരക്ഷാ ചരിത്രമോ പരിഗണിക്കാതെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെയും അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു കവലയിൽ ട്രാഫിക് ക്രാഷുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. ട്രാഫിക് റൗണ്ട് എബൗട്ടുകൾക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ സുരക്ഷാ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാർ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് .

സുരക്ഷ

[തിരുത്തുക]

ഇത് സാമൂഹിക സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സുരക്ഷ എന്ന് കണക്കാക്കാം. ആക്രമണം, കവർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നശീകരണം പോലുള്ള മനഃപൂർവമായ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതയെ സുരക്ഷ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്.

ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം, പലർക്കും ആപേക്ഷിക സുരക്ഷയെക്കാൾ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊലപാതകം മൂലമുള്ള മരണം വാഹനാപകടത്തിലെ മരണത്തേക്കാൾ മോശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, പല രാജ്യങ്ങളിലും, നരഹത്യകളേക്കാൾ ട്രാഫിക് മരണങ്ങൾ കൂടുതലാണ്.

അപകടസാധ്യതകളും പ്രതികരണങ്ങളും

[തിരുത്തുക]

യഥാർത്ഥ സുരക്ഷക്ക് മരണം, പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾക്കുള്ള നാശനഷ്ടം എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതയിൽ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയണം. അതൊരു സ്വാധീനമാണ്  . മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകളോടുള്ള പ്രതികരണമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രതികരണങ്ങളും നിയന്ത്രണവും ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ഇടപെടലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാം.

സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളോടുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ വ്യക്തിഗത പ്രതികരണം ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, ഇത് കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതാണ്  .

സിസ്റ്റം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണം, പൊതു സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ എന്നിവ സങ്കീർണ്ണമായ സുരക്ഷാ-നിർണ്ണായക സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശകലനം കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സ്ട്രക്ചർ പവർ സിസ്റ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കിടയിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു പൊതു തെറ്റിദ്ധാരണയുന്ദു. വാസ്തവത്തിൽ, നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കണ്ടെത്തി വരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പഠനങ്ങളുടെ അവലൊകനം, അറിവ്, ഒരു മേഖലയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ സുരക്ഷാ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നിർണായക ഭാഗമാണ്. സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും സംയോജനം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ചില മേഖലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സുരക്ഷയെ പലപ്പോഴും അറിവിന്റെ ഒന്നിലധികം ശാഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു (ഗുണനിലവാരം, വിശ്വാസ്യത, ലഭ്യത, പരിപാലനം, സുരക്ഷ എന്നിവ). തുടക്കത്തിൽ പല പ്രശ്‌നങ്ങൾ വരാം. അത്യന്തികമയി ചിലവു കുറയ്ക്കുവാൻ കാരണാം ആകും

സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻകരുതലുകളുമാണ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ,. സാധാരണ സുരക്ഷാ നടപടികളിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു  :

 • രാസ വിശകലനം
 • സാമ്പിളുകളുടെ വിനാശകര പരിശോധന
 • ശാരീരിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശോധന
 • ഭൂമിയോ ജലസ്രോതസ്സുകളോ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, നിർമ്മാണ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിലം എത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ളതാണെന്നും മറ്റും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ജിയോളജിക്കൽ സർവേകൾ .
 • ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം, അതിനാൽ വിതരണക്കാർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം.
 • വ്യവസായ നിയന്ത്രണം, അതിനാൽ വിതരണക്കാർക്ക് ഏത് നിലവാരത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. സാധ്യതയുള്ള ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാൻ വ്യവസായ നിയന്ത്രണം പലപ്പോഴും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
 • ഒരു ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലുകൾ
 • ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം തെളിയിക്കുന്ന പ്രബോധന വീഡിയോകൾ
 • ഒരു സിസ്റ്റം പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മൂലകാരണ വിശകലനം .
 • ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ, സൈബർ ഭീഷണികളിൽ നിന്നോ കമ്പ്യൂട്ടർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഉപയോക്താവിന്റെ സുരക്ഷയാണ്.
 • ജീവനക്കാർ, വകുപ്പുകൾ മുതലായവയുടെ ആനുകാലിക വിലയിരുത്തലുകൾ .
 • ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശാരീരിക അവസ്ഥയുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ശാരീരിക പരിശോധനകൾ .
 • വളരെ അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ പ്രകാശനം തടയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശകലന ഉപകരണമാണ് പ്രോസസ്സ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് .
 • സുരക്ഷാ മാർജിനുകൾ/സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ . ഉദാഹരണത്തിന്, 200 പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലെന്ന് റേറ്റുചെയ്‌ത ഒരു ഉൽപ്പന്നം കുറഞ്ഞത് 400 പൗണ്ടിൽ കുറയാത്ത തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തേക്കാം, രണ്ട് സുരക്ഷാ ഘടകം. മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് സുരക്ഷ പോലുള്ള കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉയർന്ന നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വയം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം .
 • സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു.
 • വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പനിയുടെയോ ധാർമ്മിക പ്രസ്താവനകൾ, അതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് അറിയാം.
 • സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തെ "ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്" നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.
 • ജീവനക്കാർ, വെണ്ടർമാർ, ഉൽപ്പന്ന ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവരുടെ പരിശീലനം
 • എമർജെൻസി എക്സിറ്റുകൾ പോലുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കായുള്ള വിഷ്വൽ പരിശോധന, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ തടഞ്ഞു.
 • വിള്ളലുകൾ, പുറംതൊലി, അയഞ്ഞ കണക്ഷനുകൾ തുടങ്ങിയ കുറവുകൾക്കായുള്ള വിഷ്വൽ പരിശോധന .
 • വെൽഡ്, സിമന്റ് ഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിന്റെ പുറം തൊലി എന്നിവ പോലെ സീൽ ചെയ്ത ഒബ്‌ജക്റ്റിനുള്ളിൽ കാണാനുള്ള എക്സ്-റേ വിശകലനം .
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുരക്ഷിതത്വം&oldid=3798105" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്