സീസ്മോഗ്രാഫ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളും കമ്പനങ്ങളും അളക്കുവാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപരണമാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ്. ഭൂചലനങ്ങൾ ആണവ സ്ഫോടങ്ങൾ മറ്റു സീസ്മിക് ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഇവ അളക്കുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്തജ്ഞന്മാർക്ക് ഭൗമാന്തർഭാഗത്തെ അവയുടെ ഉറവിടങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും വലിപ്പവും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭൂകമ്പമാപിനി ആയാണ് സീസ്മോഗ്രാഫുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സീസ്മോഗ്രാഫ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സീസ്മോഗ്രാഫ്&oldid=2315788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്