സഹായത്തിന്റെ സംവാദം:ഐ.ആർ.സി.

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തൽസമയസം‌വാദത്തിന്റെ ആദ്യഖണ്ഡികയിലുള്ള ലിങ്ക് മിബ്ബിറ്റിന്റേത് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അഭിപ്രായം പറയുക. --Vssun 13:55, 3 ജൂൺ 2009 (UTC)

വെബ്ചാറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ബേസ്‌ഡ് സര്വീസുകളുണ്ടോ? --Vssun 14:28, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

ഉപദ്വീപ്[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യ ഒരു ഉപദ്വീപ് ആണോ? അബ്ദുല്ല അക്കര നെല്ലിക്കട്ട (സംവാദം) 16:46, 9 മേയ് 2017 (UTC)