സണ്ണിച്ചെറുക്കനും സംഗീതപ്പെങ്ങളും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സണ്ണിച്ചെറുക്കനും സംഗീതപ്പെങ്ങളും
സണ്ണിച്ചെറുക്കനും സംഗീതപ്പെങ്ങളും
കർത്താവ്ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ

ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ രചിച്ച ബാല സാഹിത്യ കൃതിയാണ് സണ്ണിച്ചെറുക്കനും സംഗീതപ്പെങ്ങളും. 2015 ലെ ബാല സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.[1]

പുരസ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • 2015 ലെ ബാല സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://archive.is/4Bcrb