സംവാദം:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Free and open-source software logo (2009).svg
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലദിസ്സും ദിസ്സും എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള പോലെ... --Atjesse (സംവാദം) 11:12, 3 നവംബർ 2008 (UTC)

ലേഖനം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരിക. --Ranjith Siji Neon IT Public 08:06, 17 ജൂലൈ 2009 (UTC)

രഞ്ജിത്, ചേർത്ത വിവരങ്ങൾക്കും പ്രസ്താവനകൾക്കുമെല്ലാം അവലംബങ്ങൾ കൂടി നൽകുക. പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ അവലംബമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 08:09, 17 ജൂലൈ 2009 (UTC)
ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നന്ദി --Ranjith Siji Neon IT Public 08:12, 17 ജൂലൈ 2009 (UTC)