സംവാദം:സംസ്കൃത ലിപ്യന്തരീകരണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ലിപി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ടക്സേ ഞാനും കൂടാം ശരിയാക്കിയിട്ടുതന്നെ കാര്യം --  ജിഗേഷ്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  11:35, 17 മാർച്ച് 2007 (UTC)