സംവാദം:ഷേക്സ്പിയർ വിവാദം

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന്

Around 150 years after Shakespeare's death, doubts began to emerge about the authorship of the works attributed to him.

--Vssun (സുനിൽ) 04:13, 30 ജനുവരി 2011 (UTC)[മറുപടി]

Shakespeare ടെ കൃതികൾ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമല്ല, Shakespeare എന്നു തന്നെ പേരുള്ള മറ്റൊരാൾ ആണ് എന്ന ബെർണാഡ് ഷായുടെ ഫലിതമുണ്ട്.Georgekutty 10:07, 30 ജനുവരി 2011 (UTC)[മറുപടി]