സംവാദം:വാതാപി ഗണപതിം ഭജേ

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വരാതി ചാത്വാരി വാഗാത്മകം[തിരുത്തുക]

'varaadi' chathwaari vaagalmakam is wrong ( വരാതി ചാത്വാരി വാഗാത്മകം) + ' paraadi ' chathwaari (പരാദി ചത്വാരി ( പര, പശ്യന്തി , മാധ്യമ , വൈഖരി - തുടങ്ങിയ നാല് അവസ്ഥകളിൽ കൂടിയാണ് വാകിന്റെ ആഗമനം))--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 89.148.24.225 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) ഫെബ്രുവരി 11, 2012