സംവാദം:രണ്ടാം ഭേദഗതി (അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന)

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വലയമൊഴിവാക്കി "അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭേദഗതി" എന്നാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 11:25, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇതിനെ ചുരുക്കി "രണ്ടാം ഭേദഗതി" (second amendment) എന്നാണ് പൊതുവേ പറയുക. പത്രത്തിലും അങ്ങനെയാണ് വരിക. എന്തിന്റെ ഭേദഗതി എന്ന് അമേരിക്കക്കാർ അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. so they are likely to search for "second amendment" or "രണ്ടാം ഭേദഗതി" --സാഹിർ 11:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]
തിരിച്ചുവിടൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ലേഖനതലക്കെട്ട് ഇതുപോലെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് -- റസിമാൻ ടി വി 11:45, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]
as long as the search for "രണ്ടാം ഭേദഗതി" turns up something I am fine with it. For years I have heard Americans (usually the types who think it's ok to have anti-tank guns and guided missiles in the house as toys) ranting about the second amendment without having a clue what this thing was. Once I looked it up in Wikipedia I knew it was an amendment to their constitution. So I guess most people would always search for "second amendment" --സാഹിർ 12:02, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]
തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് -- റസിമാൻ ടി വി 14:13, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]