സംവാദം:യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 3

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ താളിൽ "യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 3" നെ കുറിച്ച് എഴുതുക. ലേഖനത്തിന്റെ ചരിത്രവും പൊതുവായ വിവരങ്ങളും. വിക്കി സോർസിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കനുള്ള ഒരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ടക്സേ. --Shiju Alex 12:51, 19 ജൂൺ 2007 (UTC)[മറുപടി]

ഇതു ആംഗലേയ വിക്കിയിൽനിന്നും ഉള്ള പരിഭാഷ ആണ്‌ - http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Epistle_of_John - Credit എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കണോ? --Jacob.jose 12:16, 20 ജൂൺ 2007 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനത്തിനു താഴയായി En:Third_Epistle_of_John എന്നു ചേർത്താൽ മതി. വേറെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. Simynazareth 12:30, 20 ജൂൺ 2007 (UTC)simynazareth[മറുപടി]
Thanks --Jacob.jose 12:35, 20 ജൂൺ 2007 (UTC)[മറുപടി]