സംവാദം:യൂണിവേഴ്സൽ സോൽജിയർ : റീജനറേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സോജിയെർ? --Vssun (സംവാദം) 02:45, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

അതുപോലെ കോളനു മുമ്പ് ഇടവേണോ? --Vssun (സംവാദം) 02:45, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
സോൽജിയർ , സോൾജിയെർ ഏതാണ് കുടുതൽ നന്നായി ചേരുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം , കോളനു മുമ്പ് ഇട വേണ്ട - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 07:58, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)