സംവാദം:മൂക്കൻ കുരുടി

    വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

    (longicephalus) ലോൻജിസസെഫാലസ് എന്ന് അല്ലെ ഉച്ചാരണം വരിക - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:45, 22 ഡിസംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

    സിസിലിയൻ എന്ന ലേഖനമുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല.ജോർജുകുട്ടി (സംവാദം) 09:05, 22 ഡിസംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]


    കുരുടിപ്പാമ്പ് ഒരു ഇനമല്ല. അത് ഒരു വർഗ്ഗമാണ്. അതിലെ 6 ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നു. Satheesan.vn (സംവാദം) 14:26, 22 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]

    "https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:മൂക്കൻ_കുരുടി&oldid=2581263" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്