സംവാദം:മിച്ചിലോട്ട് മാധവൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇങ്ങനെയൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നന്നായി, ശ്രീ മംഗലാട്ട്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് നല്കാന് താത്പര്യം. ചെറിയ ഒരു പരാമര്ശം ഹിന്ദു പത്രത്തില് കാണുന്നത് ഇതാ. http://www.hindu.com/2006/12/05/stories/2006120505760500.htm ഇംഗ്ലീഷു പീഡിയയിലെ സോമനോടു ചോദിച്ചാല് വിവരം ലഭിക്കുമായിരിക്കും. സോമന്റെ ശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവരാന് ശ്രമിക്കാം. മിച്ചിലോട്ട് ആണോ മിച്ചിലോട്ട് ആണോ? അതോ ഇനി മുഷിലോ എന്നാണോ? Calicuter 08:49, 7 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)


മിച്ചിലോട്ട് എന്നാണ് ശരി.അതാണ് മയ്യഴിയിലെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര്. ഫ്രഞ്ചിൽ Michillotte എന്നാണ് എഴുതുക. മുച്ചിലോട്ട് എന്ന പ്രശസ്തമായ പേരുമായുള്ള പരിചയം കാരണം പലയിടത്തും ഈ തെറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട് 17:39, 7 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

വസ്തുതാപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത ലേഖനം. സിസോപ്പുകൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല്ലേ? മംഗലാട[തിരുത്തുക]

വസ്തുതാപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത ലേഖനം. സിസോപ്പുകൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق

വസ്തുതകളും തെളിവുകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കു കാരണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ലേഖനം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനു് സിദ്ധീക്കിന്റെ ജാഗ്രത കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  വസ്തുതകളും തെളിവുകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കു കാരണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ലേഖനം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനു് സിദ്ധീക്കിന്റെ ജാഗ്രത കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ