സംവാദം:മാറാമല വെള്ളച്ചാട്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മാർമല അരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾത്തെ ഒരു ലേഖനം നിലവിലുണ്ടല്ലോ!! രണ്ടു താളുകളുടേയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഒന്നുതന്നെ. പുതിയ താൾ ശ്രദ്ധേയവുമല്ല.

malikaveedu 09:47, 31 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)

ശരിയാണ്. മാറാമല വെള്ളച്ചാട്ടം നീക്കം ചെയ്തുകൂടേ? Vijayan Rajapuram 14:05, 31 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)


  • ഒരേ വിഷയത്തേക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ രണ്ടാമതു രചിക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തേതിലേയ്ക്കു ലയിപ്പിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല.

malikaveedu (സംവാദം) 04:57, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)