സംവാദം:മാന്റോ പരിശോധന

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

മാന്റോ പരിശോധന എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:54, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)