സംവാദം:ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ചരിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ബുദ്ധമതത്തിന് താളില്ലല്ലോ... ഇതിനെ ആ പേരിലേക്കു മാറ്റണോ? സജിത്ത് വി കെ 10:35, 2 മേയ് 2007 (UTC)

മാറ്റരുത്. ഇതിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമായിരിക്കും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ബുദ്ധമതത്തിനു വേറെ ഒരു താൾ തുടങ്ങണം--Shiju Alex 11:26, 2 മേയ് 2007 (UTC)

പരിഭാഷയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

In the process, its geographical extent became considerable so as to affect at one time or another most of the Asian continent. The history of Buddhism is also characterized by the development of numerous movements and schisms, foremost among them the Theravada, Mahāyāna and Vajrayana traditions, punctuated by contrasting periods of expansion and retreat.


പരിഭാഷ: ബുദ്ധമതം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുക്കെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമത ചരിത്രം നിരവധി വിഘടനങ്ങൾക്കും പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ശീശ്മക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഥേർ വാദം, മഹായാനം വജ്രയാനം എന്നീ പാരമ്പര്യബന്ധിത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ്‌. വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിലോരോന്നും മാറി മാറി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയോ അധ:പതിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ 03:30, 11 മേയ് 2007 (UTC)

ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ആരംഭിക്കുന്നത് ലയാളുടെ ജനനത്തോടെ അല്ല. അത് ബുദ്ധന്റെ ചരിത്രമാണ്‌. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ചതിനു പിറ്റേന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കാം ഏത്? --ചള്ളിയാൻ 16:44, 2 മേയ് 2007 (UTC)

ബുദ്ധന്റെ ജനനത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമേ നിലവിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മനു 12:37, 5 മേയ് 2007 (UTC)

പരിഭാഷ[തിരുത്തുക]

പരിഭാഷ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിക്കി വത്ക്കരണം അതിനു ശേഷം മാത്രം ആയാൽ നന്ന്. വിക്കി വതക്കരണത്തിനു മുൻപ് ഭഷാ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടി വരും. --Shiju Alex 08:53, 3 മേയ് 2007 (UTC)

ഹീനയാന എന്നൊരു ബുദ്ധമതവിഭാഗം കൂടിയില്ലേ?--Vssun 07:09, 4 മേയ് 2007 (UTC)


പരിഭാഷയെ കുറിച്ച്: അഭിപ്രായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

1. the Buddha എന്ന വാക്ക്: ഈ പദം ഗൌതമബുദ്ധനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ‘ബുദ്ധൻ‘ എന്നു എഴുതുന്നതിനു പകരം ‘ശ്രീ ബുദ്ധൻ‘ എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. മഹായാന വിഭാഗമെങ്കിലും ബുദ്ധപദം ശിഷ്യർക്കും പ്രാപിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബുദ്ധൻ എന്ന പദത്തിനു പല അവകാശികൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് സാരം. (ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കാരണം ആരും ചോദിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി : the എന്ന English article ഒരു പദത്തിന് absolute sense നലകാനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ അതിനു തുല്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഉദാ lord എന്ന പദം ‘പ്രഭു’ എന്നും എന്ന the Lord എന്ന പ്രയോഗം ‘കർത്താവ്’ ‘ഭഗവാൻ’ എന്നും ആണ് പരിഭാഷചെയ്യപ്പെടുന്നത്.)

നിലവിൽ ഉദാ. ബുദ്ധന്റെ ജീവിതം എന്ന റ്റൈറ്റിൽ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതം എന്ന് തിരുത്തേണ്ടി വരും.

2. the Council (as in the 1st Buddhist Council) എന്ന വാക്ക് technical term ആയിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രത്തിൽ ആ വാക്ക് ഭാഷാന്തരീകാരിക്കേണ്ടത് സുനഹദോസ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും. അതിനു തുല്ല്യമായ പദം ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നു അന്വേഷിക്കണം. ‘മഹാസംഘം’എന്ന പദം ഒരു സാധ്യത ആണെന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. (ഊഹം മാത്രം)ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത വിവർത്തനത്തിൽ ചേർത്തീർക്കുന്നത് ‘കാര്യസമിതി’ എന്നാണ്: ആലോചനാസമിതി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഏതായാലും ‘സഭ’ സമ്മേളനം മുതലായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുമല്ലോ.. മനു 12:19, 5 മേയ് 2007 (UTC)

ശരിയാണ്‌ എന്നാണ്‌ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഗൗതമ ബുദ്ധൻ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം, ശ്രീബുദ്ധൻ സിദ്ധാർത്ഥ ബുദ്ധൻ എന്നും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ.

മഹാസംഘത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായമില്ല. പിന്നെ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ കാണുന്ന മിക്ക പദങ്ങളും ഉദാ: പള്ളി. അയ്യൻ, അയ്യപ്പൻ, ലോകനാർ, അർത്തുങ്കൽ, മാമൂൽ, മാപ്പിള എന്നിങ്ങനെ പലതും ഇവരുടെ (പാലി ഭാഷ) സംഭാവനയാണ്‌. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സംഘം എന്നതിന്‌ (സംഘകാലം ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം, കാരണം അക്കാലത്തെ ചേര രാജാക്കന്മാർ ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നു. ആതൻ എന്ന പേർ നോക്കൂ) തന്നെ സമിതി എന്നർത്ഥമല്ലേ? മഹാ സംഘം വേണമോ? --ചള്ളിയാൻ 12:28, 6 മേയ് 2007 (UTC)

മഹാസംഘം എന്ന വാക്കിനു വേറേയും പ്രശ്നമുണ്ട്. മഹാസാംഘികർ എന്നത് ബുദ്ധമതത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ്. ആ ‘ഊഹ‘ത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു. കൌൺസിലുകളെ സംബന്ധിച്ച വിക്കി ലേഖനം http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_councils സംഘം എന്ന വാക്കുതന്നെയാണ് (മഹാസംഘം അല്ല) ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന സൂചന തരുന്നു. ആദ്യ പാര. നോക്കുക. മനു 13:05, 6 മേയ് 2007 (UTC)

അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധമതമില്ല മാഷേ. അത് അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ച അന്നു മുതലാണ്‌ മതം ആകുന്നത്. ഹീനയാനവും ഉണ്ട്. അതായത് ചെറിയ വണ്ടി. --ചള്ളിയാൻ 12:32, 6 മേയ് 2007 (UTC)

പക്ഷേ സ്ഥാ‍പകന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാഷെ. ശ്രീബുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും കൊട്ടാരത്തിലെ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് പുറം‌ലോകത്തിലെ വഴിക്കാഴ്ചകളിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടത്തമാണ് മതചര്യയുടെ ആരംഭം. ശ്രീബുദ്ധൻ തന്നെ ജ്ഞാനാന്വേഷകനായതെങ്ങനെ എന്ന് പറയാതെ ബുദ്ധദർശനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാവില്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. മനു 13:31, 6 മേയ് 2007 (UTC)
ഹീനയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ എന്തുകൊണ്ട് ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം.

ഇല്ല എനനാരു പറഞ്ഞു ഈ മോൺസ് എന്ന് പറയുന്നവർ, മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹായാന ബുദ്ധിസവും ഹിനയാന ബുദ്ധിസവും ഇടചേരുന്നതിനുമുൻപ് ബുദ്ധിസത്തിലേയ്ക്ക് അശോക ചക്രവർത്തി മതം മാറ്റിയവരാണ്. ദാ. ഇത് എഴുതിയത് എന്തായാലും ഞാനല്ല. --ചള്ളിയാൻ 03:11, 11 മേയ് 2007 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി എല്ലാത്തിന്റേയും ഉത്തരം ആവണമെന്നില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തെളിവ് തരട്ടേ. പിന്നെ മേയ് 12 എന്ന് കാണുന്നതിനാൽ കൈവക്കുന്നില്ല.

മതസ്ഥാപനം ആധികാരികമായി എന്നാണ്‌ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പൊൾ, അല്ലാതെ വഴു വഴുങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ 13:39, 6 മേയ് 2007 (UTC)

മാഷേ സംഘം എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ചോർക്കാതെയല്ല ഞാൻ കാര്യസമിതി എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തതും മഹാസംഘം എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതും. സംഘം എന്ന പദത്തിന് ബുദ്ധ-ജൈന മതങ്ങളിലുള്ള കൂടൂതൽ വ്യാപകമായ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥം ഓർത്തതുകൊണ്ടാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചർച്ച് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കാണ് ആ ദർശനങ്ങളിൽ സംഘം. ശിഷ്യരുടെ ഗണം(both local and universal) അവർ യോഗം ചേരുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ.
The first buddhist council എന്നതിലെ council എന്ന വാക്ക് വിവർത്തനം ചെയതാൽ സംഘം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമിതിയുടെ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കാനാവുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഒന്നാം ബുദ്ധമത സംഘം എന്ന പ്രയോഗം standardize ചെയ്താൽ അതു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ...
ഏതാ‍യാ‍ലും ഇതുവരെ തോന്നിയതിൽ നല്ല പ്രയോഗം അത് തന്നെയാ‍ണ്. ഒന്നാം ബുദ്ധമത സംഘം.. കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നോ എന്നു നോക്കാം.
താങ്കൾ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ധ്വനിയുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് അതിനും വേണ്ടി അറിവൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ലേഖനം ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുകയേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളു ബുദ്ധന്റെ ജീവിതം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ. അതിൽ ബുദ്ധന്റെ പശ്ഛാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലേഖനത്തിന്റെ ഘടനയിൽ ഉചിതമാണെന്ന ആശയത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. മത സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ (വഴുവഴുപ്പൻ അല്ലാത്ത) അറിവ് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ..

മനു 15:56, 6 മേയ് 2007 (UTC)

പ്രിയ മനു, മാഷേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമായി കരുതരുത്. അത് ബഹുമാനസൂചകമാണ്‌ ഞങ്ങടെ നാട്ടിൽ. സംഘത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രയമില്ല. അത് താങ്കൾ ചെയ്തുകൊള്ളൂ. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്‌. ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും മേയ് 12 എന്ന ഡെഡ് ലൈൻ കണ്ടതു കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ വക്കുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം. പരിഭാഷ പെടുത്തുമ്പോൾ ആമുഖവും അങ്ങനെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. ലേഖനത്തിന്റെ ചുരുക്കം എങ്ങനെയോ മലയാളികളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകൂടി കാണിക്കുന്നരീതിയിൽ സാഹിത്യം കലര്ത്തുകയും ആവാം. പിന്നെ ഞാൻ challiyan@gmail.com ഇൽ ഉണ്ട്. സം‌വാദങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ യാക്കാം എന്താ. ഇത് വെറുതെ നാട്ടുകരെ കൂടി അറിയിക്കണ്ടല്ലോ. സ്നേഹത്തോടെ ചള്ളിയാൻ 16:56, 6 മേയ് 2007 (UTC)

പ്രിയ മനു ദാ ഇവിടെ നോക്കൂ. “Christianity began in the 1st century AD as a Jewish sect but quickly spread throughout the Greco-Roman world. Although it was originally persecuted under the Roman empire, it would ultimately become the state religion. In the Middle Ages it spread beyond the old borders of the Empire into Northern Europe and Russia. During the Age of Exploration, Christianity expanded throughout the world; it is the world's largest religion“ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ തർക്കം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതല്ല. ബുദ്ധൻറെ ജനനം മുതൽ ബുദ്ധമതത്തിൻറെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധി തോന്നിയില്ല. പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചരിത്രം എഴുതുന്ന ലൈൻ എവിടെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുക? --ചള്ളിയാൻ 11:34, 7 മേയ് 2007 (UTC)

ചള്ളിയാൻ മാഷേ: ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമല്ലെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ താങ്കൾ ഇവിടിട്ട ലേഖനത്തിലെ ആദ്യ സബ്ബ് ഹെഡിംഗ് Life of Jesus (8–2 BC to 29–36 AD) എന്നാണെന്നു കാണാഞ്ഞതോ കാണണ്ടെന്ന് വച്ചതോ... ലിങ്ക് ഇവിടെ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Christianity.
Religious historiography എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തിൽ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി എനിക്കുള്ള പരിമിതമായ അക്കാദമിക പരിചയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ബുദ്ധന്റെ ജീവിതചരിത്രം സൂചിപ്പിച്ചുവേണം ബുദ്ധമത ചരിത്രം ആരംഭിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത്. (‘ചരിത്രം എഴുതുന്ന ലൈൻ’ religious historiography വാദത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലെന്നറിയാൻ ഗൂഗ്‌ളിൽ ഒന്നു നോക്കിയാൽ മതി). ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ സാമാന്യയുക്തി എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുകളിൽ ഒരിടത്ത് ഒന്നുരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വായിക്കുക. കൂടുതൽ പറയാനില്ല.
നമ്മൾ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മറ്റുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലേഖനം പൂർത്തിയായതിനുശേഷം താങ്കൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തോളൂ.

മനു 08:51, 9 മേയ് 2007 (UTC)

പരിഭാഷ് പൂർത്തിയാകാത്ത ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സം‌വാദം നടത്തുന്ന് എന്തിനാനെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് പരിഭാഷ പൂർണ്ണ്മാകും. ഇപ്പോൾ പലർ കൂടി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതായതിനാൽ പല വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലും യോജിപ്പിലെത്താനുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭാഷാ ശൈലിയും ഒരേ പോലെ ആക്കണം. അത് ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പോരേ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉള്ള അടി. ഇപ്പോൾ ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് അതേ പോലെ പരിഭാഷ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഭാഷാ പരമായ തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. --Shiju Alex 09:03, 9 മേയ് 2007 (UTC)

തേർവാദം[തിരുത്തുക]

തേർ വാദം അല്ല. അത് തേവർ വാദം അഥവാ മുത്തപ്പൻ (മൂത്തവർ) തേവർ എന്ന മലയാള അർത്ഥവും, സ്ഥായിയായ, യാഥാസ്ഥിതിക എന്നൊക്കെ അരർത്ഥവും വരുന്ന പാലി ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്‌ അത്. ഥേറ് വാദം എന്നോ മറ്റോ ആകാം ശരി. --ചള്ളിയാൻ 17:29, 6 മേയ് 2007 (UTC)

ഞാൻ വിട്ടു[തിരുത്തുക]

എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. --ചള്ളിയാൻ 10:18, 9 മേയ് 2007 (UTC)

ആദ്യകാലത്തെ ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രചാരം?? ഏതാണ്‌ ആദ്യകാലത്തെ ഏഷ്യ? --ചള്ളിയാൻ 12:14, 9 മേയ് 2007 (UTC)

ചള്ളിയാനേ ;) Early Asian expansion എന്നതിന്റെ മലയാളമായിരുന്നു അത്. പ്രചാരത്തിന്റെയാണ് ആദ്യകാലം, ഏഷ്യയുടേതല്ല. ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ ആ വാചകം തിരുത്തണമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊള്ളൂ. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും കത്തുന്നില്ല തലയിൽ. -- ശ്രീജിത്ത് കെ 12:40, 9 മേയ് 2007 (UTC) മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് --ചള്ളിയാൻ 03:16, 11 മേയ് 2007 (UTC)

സംഗ വംശമല്ല. ശുംഗ അല്ലെങ്കിൽ ശുംഘ വംശമാണ്‌. ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമുണ്ടോ? --ചള്ളിയാൻ 02:45, 11 മേയ് 2007 (UTC)

"ബുദ്ധൻ എന്ന പദത്തിനു പല അവകാശികൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് സാരം. (ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കാരണം ആരും ചോദിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല"

മനു താങ്കൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ ഇല്ലാ എന്നാണോ. അയ്യോ എന്ന് പറയുന്ന് ഏവരും ബുദ്ധമതക്കാരാണ്‌. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അയ്യോ എന്ന പദം പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണ്‌. അതിന്റെ വേർ മറന്നു പോയെങ്കിലും. --ചള്ളിയാൻ 03:16, 11 മേയ് 2007 (UTC)


ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കാരണം ആരും ചോദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നെഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്നോ അതോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണെന്നോ ? ഈയിടെയായി എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. :( മനു 14:53, 11 മേയ് 2007 (UTC)

ദയവായി ഇത് ഒരു ഇൻറല്ലക്ച്വൽ സ്റ്റ്രിങ്ങ് ആണ്.താങ്കൾ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. താങ്കളുടെ തീസീസിനെ വരെ സ്വാധിനിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടരുത്. ബുദ്ധൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. പിന്നെ :( എന്ന ഇമോട്ടിക്കോൺ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ കളയണം. അതാണ് ശരണം - ചള്ളിയാൻ., (ലോഗ് ചെയ്യാൻ മറന്നു)

പ്രചാരണം/പ്രചരണം[തിരുത്തുക]

??--Vssun 09:18, 14 മേയ് 2007 (UTC)

കാര്യസമിതി/സഭ ഈ വാക്കുകളിൽ ഏതാണ്‌ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?--Vssun 09:21, 14 മേയ് 2007 (UTC)

കേരളത്തിലെ ബുദ്ധമതം[തിരുത്തുക]

ഇത് വേറൊരു ലേഖനമാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?--Vssun 06:39, 22 മേയ് 2007 (UTC)

ഫീച്ചേർഡ്[തിരുത്തുക]

ഒന്നു വൃത്തിയാക്കിയാൽ ഇത് ഫീച്ചേർഡ് ആക്കാമല്ലോ?--അനൂപൻ 07:33, 27 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

Indianized kingdom ന്നതിന് എന്താണ് മലയാളം കൊടുക്കുക?--അഭി 04:11, 28 മാർച്ച് 2008 (UTC)

മഹീന്ദ്രന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

"ശ്രീലങ്ക അശോകന്റെ മകൻ മഹീന്ദ്രയും ആറ്‌ കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു" എന്നു വായിക്കുമ്പോൾ, ആരുടേയും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ചിത്രം മഹീന്ദ്രൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു തടിമാടനും അയാളുടെ സിൽബന്ദികളായ വേറെ ആറു ഗുണ്ടകളും ശ്രീലങ്ക ഉടനീളൻ നടന്ന് ഭീകരവാഴ്ച നടത്തുന്നതിന്റെയല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ വാക്യം "Srilanka was proselytized by Ashoka's son Mahinda and six companions during the 2nd century BCE" എന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് 'നിർബ്ബന്ധപൂർ‌വം' കുത്തിതിരുകിയത് അറിവുകേടുകൊണ്ടോ, മനപൂർവമോ?Georgekutty 10:33, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

) പദാനുപദ തർജ്ജമ ചെയ്തതിനാലായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നത്. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 10:41, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

proselytize-ന് പദാനുപദം ഇങ്ങനെയോ? നിർബ്ബന്ധിച്ച് എന്ന സൂചന ആ വാക്കിനില്ല. മതം മാറ്റുക എന്നേ അതിന് അർഥമുള്ളു.Georgekutty 14:23, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ഞാനല്ല അതെഴുതിയത്.. എങ്കിലും ആ ആശയം കിട്ടിക്കാണും എഴുതിയ ആൾക്ക് എന്നേ ഉദ്ദേച്ചിള്ളൂ... --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 16:46, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ[തിരുത്തുക]

പലയിടത്തും പരിഭാഷയിൽ വരുന്നത് വെറും gibberish ആണ്. വേറെ തരം തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം താഴെ.
ആംഗലം:-Buddhist gravestones from the Ptolemaic period have also been found in Alexandria, decorated with depictions of the Dharma wheel (Tarn, "The Greeks in Bactria and India").
മലയാളം:- ടോളാമിയുടെ കാലത്തെ ബുദ്ധസന്യാസിമാരുടെ ധർമ്മ ചക്രം (വിവർത്തനം, ഇന്ത്യയിലേയും ബാക്ട്രിയയിലേയും ഗ്രീക്കുകാർ) എഴുതിയലങ്കരിച്ച ശവക്കലറകൾ അലക്സാണ്ഡിയയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
Tarn എന്നത് പുസ്തകം എഴുതിയ WW Tarn-ന്റെ പേരാണ്.[1] അതിന് വിവർത്തനം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഇതൊക്കെ വരാവുന്ന തെറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലേഖനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്താതാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊക്കെ മാറ്റണം. തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാകുമ്പോൾ, അതിനെ ആളുകൾ വിശേഷ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ വിശേഷത ഇത്തരം തെറ്റുകളാകരുത്.Georgekutty 18:39, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം[തിരുത്തുക]

നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കു പോലും പറയുന്നില്ലല്ലോ ലേഖനത്തില് കഷ്ടം തന്നെ.