സംവാദം:പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പൊതുവിന്റെ ആൾ മനസിലായില്ലല്ലോ. പൊതുവായ ആൾ ആണോ? --Vssun 07:01, 13 ജൂൺ 2010 (UTC)

പൊതുവായ ആൾ അല്ല്ലെങ്കിൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ആൾ എന്നും പറയാം.ഇംഗ്ലീഷിൽ General Primate / General Vicar. --Johnchacks 07:19, 13 ജൂൺ 2010 (UTC)

പൊതുവികാരിയായാലോ? --Vssun 07:30, 13 ജൂൺ 2010 (UTC)

'പൊതുവായ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവികാരി' എന്നു മാറ്റിയാലോ?