സംവാദം:പി.സി. ദേവസ്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ഈ താളിൽ പി സി ദേവസ്യയടെ കൃതിയായി പാണിനീയപ്രദ്യോതം എന്ന് എഴുതിക്കണ്ടു. ആ കൃതിയുടെ കർത്താവ് ഐ സി ചാക്കോ എന്ന സംസ്കൃതപണ്ഡിതനാണ്. താളിൽ നിന്ന് പാണിനീയപ്രദ്യോതം എന്ന പേര് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B4%82.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:പി.സി._ദേവസ്യ&oldid=2499251" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്