സംവാദം:പാറക്കടവ് (എറണാകുളം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പാറക്കടവ് (എറണാകുളം) എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലഈ ഗ്രാമം ഏതു പഞ്ചായത്തിലാണ്? --റോജി പാലാ 12:04, 2 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിൽ പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. --RameshngTalk to me 04:19, 3 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)