സംവാദം:പറശ്ശിനിക്കടവ് പാമ്പുവളർത്തൽ കേന്ദ്രം

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇവയുടെ മലയാളം പേര് അറിയാമോ?

  • Russel's wiper
  • Pit Wiper
  • Krait

Simynazareth 19:52, 11 നവംബർ 2006 (UTC)simynazarethReply[മറുപടി]

പിറ്റ് വൈപ്പർ കുഴിമണലിയാണ്. ബാക്കി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. സ്നേക്ക് പാർക്ക് എന്നതിനു പകരം അവർതന്നെ പറയുന്നതു പോലെ പാമ്പു വളർത്തൽ കേന്ദ്രം എന്നുപയോഗിക്കത്തില്ലെ??--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 07:13, 18 നവംബർ 2006 (UTC)ട്ട്Reply[മറുപടി]

പിറ്റ് വൈപ്പര് അറിയില്ല. ക്രയിറ്റ് എന്നാൽ ശൻക്ഖ് വരയൻ --User:murphyker