സംവാദം:പനയഞ്ചേരി ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Itschool.png
വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ നടത്തുന്ന ഐ.ടി.@സ്കൂൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പനയഞ്ചേരി ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


എളയിടത്ത് സ്വദേശം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണ്? --Vssun (സംവാദം) 06:46, 13 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)


ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം[1]--Fotokannan (സംവാദം) 00:08, 14 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലെ (താഴെനൽകിയിരിക്കുന്നു) അവസാനവരി മാത്രമേ ഈ ലേഖനത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നു കരുതുന്നു. ആ വരി ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും.

--Vssun (സംവാദം) 06:47, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)