സംവാദം:നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ്‌

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തലക്കേട്ടു[തിരുത്തുക]

കലികട്ടഇന്റെ ഉതമമആയ നആമം കൊഴിക്കോട് തന്നെ, എന്ന്നാൽ കൊല്ലെഗിന്റെ പെരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കലികട്ട് (National Institute of Technology Calicut) എന്ന് ആനു, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കൊഴിക്കോട് എന്നല്ലാ. ([1] കാനുകാ). (മുംബൈയ്യിലെ സ്റ്റൊൿക് എക്ഷ്ചങിന്റെ പെരു "ബൊംബയ്" സ്റ്റൊൿക് എക്ഷ്ചങെ എന്ന പൊലെ ). ഈ കാര്യതിൽ ഉരപ്പുല്ല്ലതിനൽ ഞൻ തലക്കെറ്ട്ടു മാട്ടുന്നു. നന്ന്ഹി. Arjun024 05:30, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)