സംവാദം:ദേശീയവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ താളിലെ അന്താരാഷ്ട്രദിനങ്ങളേയും, ഇന്ത്യയിലെ ദിനങ്ങളേയും രണ്ടു താളാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദിനങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിഭാഗമാക്കണം. en:International observance ഇത് ഇന്റര്വിക്കിയായി യോജിക്കുമോ? --Vssun (സുനിൽ) 02:11, 30 ജൂലൈ 2010 (UTC)

  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുതീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ് --Rameshng:::Buzz me :) 04:56, 30 ജൂലൈ 2010 (UTC)