സംവാദം:തവിട്ടുനിറമുള്ള മൺപാത്ര സംസ്കാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എന്താണ്‌ ഈ ഓക്ര് നിറം?? --Vssun 08:36, 31 മേയ് 2009 (UTC) തവിട്ടുനിറം എന്ന് മാറ്റിയെഴുതുന്നതല്ലേ നല്ലത്? --Vssun 08:37, 31 മേയ് 2009 (UTC)

തവിട്ടുനിറം എന്ന് മാറ്റിയെഴുതി.. --Vssun 04:41, 1 ജൂൺ 2009 (UTC)