സംവാദം:തളിപ്പറമ്പ്‌ താലൂക്ക്‌

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് തളിപ്പറമ്പ്‌ താലൂക്ക്‌ എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലതളിപ്പറമ്പ്‌ താലൂക്ക്‌ ആണ് കേരളത്തിലെ ഭുമിശാസ്ത്രപരമായ വലിയ താലുക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്വിസ് മാഗസിനിൽ വായിക്കയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ പക്ഷെ മാഗസിൻ ഒര്കുന്നില . അവലംബനം ഇല്ലാതെ ഇത് കൊടുക്കാനകുമോ?? --- Rahul 11:22, 25 മേയ് 2011 (UTC)

-അനിലൻ (സംവാദം) 15:38, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)