സംവാദം:ഡിജിറ്റൽ ഇലൿട്രോണിക്സ്

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Signal എന്നാൽ തരംഗം അല്ല. Signal contains information. തരംഗത്തെയല്ല, Signal നെ പ്രൊസസ്‌ ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 125.22.43.26 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)