സംവാദം:ടി.എ. സരസ്വതി അമ്മ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സതീശൻ.വിഎൻ (സംവാദം) 20:30, 12 മാർച്ച് 2017 (UTC)

അവരുടെ അനിയത്തി ടി.എ. രാജലക്ഷ്മി അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായിരുന്നു. അവർ 1965ൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.. ഇതിലെ 'അവർ 1965ൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു' എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ? Vijayan Rajapuram 03:57, 13 മാർച്ച് 2017 (UTC)