സംവാദം:ജോർജ്ജ് ബൂൾ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ബൂൾ എന്നും ബൂളിയൻ അൾജിബ്ര എന്നുമല്ലേ സാധാരണയഅയി ഉച്ഛരിക്കുന്നത്? --Vssun 10:27, 24 ജനുവരി 2008 (UTC)

  • ഐ.പി.എ. യിൽ ബൂയ്‌ൾ എന്നല്ലേ ഉച്ചാരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:29, 26 ജനുവരി 2008 (UTC)

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോ ചള്ളിയനേ....--Vssun 17:48, 26 ജനുവരി 2008 (UTC)