സംവാദം:ജാക്വസ് നിക്കോളാസ് അഗസ്റ്റിൻ തിയറി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അഗസ്റ്റിൻ ടിയറി ലയിപ്പിക്കുന്നത്[തിരുത്തുക]

രണ്ടു താളും ഒരാളെപ്പറ്റിയായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ലയിപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:10, 17 ജൂൺ 2013 (UTC)