സംവാദം:ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‌, വയനാട്‌

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എല്ലാ കോളേജുകളും സാങ്കേതിക സർവകലാശാലക്കു കീഴിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്.—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jinoytommanjaly (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 19:36, 18 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)