സംവാദം:ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Itschool.png
വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ നടത്തുന്ന ഐ.ടി.@സ്കൂൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


കമ്പനി 77-ൽ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് കൃഷി നടത്തിയത് ആരാണ്? പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ആണോ? --Vssun (സംവാദം) 08:00, 13 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)