സംവാദം:ഋഷികേശ് മുഖർജി

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ऋषिकेश मुखर्जी ഋഷികേശ് മുഖർജി ആണോ?--ഷാജി 18:23, 26 ജൂൺ 2008 (UTC)

ദാ എന്ന പ്രയോഗം ബംഗാളിയിൽ സർവസാധാരണമല്ലേ? ഋഷി ദാ എന്ന് ആമുഖത്തിലുള്ളത്, ഒഴിവാക്കാനാവുന്നതല്ലേ? --Vssun (സുനിൽ) 02:56, 30 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)