സംവാദം:ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഭാരതീയ വിജ്ഞാന സംസ്ഥ ഇതാണോ ശരിയായ മലയാളം? ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനം/ ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര സംസഥാപനം എന്നിങ്ങനെ വല്ലതുമല്ലേ വേണ്ടത്? സജിത്ത് വി കെ 06:11, 3 മാർച്ച് 2007 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് പേരു തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 06:25, 3 മാർച്ച് 2007 (UTC)
ഞാൻ തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യമല്ലായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്, ലേഖനത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാചകത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.. അതും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഇടുന്നതാണെന്നുതോന്നു ഉചിതം സജിത്ത് വി കെ 06:42, 3 മാർച്ച് 2007 (UTC)