സംവാദം:ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ററിററ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി, ഹൈദ്രബാദ്

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ പേജ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ററിററ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി,(ഐഐസിടി, IICT ) യെക്കുറിച്ചാണ്. ബോക്സിലെ വിവരണം ' IIIT ( Indian Institute of Information Technology)യെ കുറിച്ചും. അതിനാലാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. ഐഐസിടിയുടെ ശരിയായ ഔദ്യോഗിക ലിങ്ക് ചേർ ത്തിട്ടുണ്ട്. --Prabhachatterji 04:59, 11 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)[മറുപടി]