സംവാദം:അല്ലു അർജുൻ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങേരുടേതായി ഡബ് ചെയ്ത പടങ്ങളല്ലേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ? -- റസിമാൻ ടി വി 17:00, 10 ജൂൺ 2010 (UTC)

ഒറ്റവരി ലേഖനം[edit]

ഒറ്റവരി ലേഖനം എന്നത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കൂടേ ? ഈ ലേഖനം ഒരു വഴിയാകുന്നത് വരെ ഞാൻ കൈ വെച്ചോളാം. --Wikiwriter 12:12, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)