സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും സേവനത്തിനും ആരോഗ്യ പോഷകാഹാര സംരക്ഷണത്തിനും ശാക്തികരണത്തിനുമായി ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം 1975 ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി നടപ്പിലാക്കിയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി (ICDS) (Hindi: समन्वित बाल विकास योजना).[1]
നവജാതശിശു മുതൽ ആറു വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, അമ്മമാർ, കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പോഷകാഹരക്കുറവ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഐ.സി.ഡി.എസിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. [2]

അമ്മയും കുഞ്ഞും

ലക്ഷ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • നവജാത ശിശു മുതൽ 6 വയസു വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാര ലഭ്യതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക
  • കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക വികാസങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകുക

==അവലംബം== hബാക്കlഭാഗം

  1. "ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ്". മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൻ ആന്റ് ചൈൽഡ്. ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ്. ശേഖരിച്ചത് 25 ജൂലൈ 2015.
  2. [1].