സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഒരു ഇസ്താംബുൾ സംഗീത സ്റ്റോറിലെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരം.

താളവാദ്യങ്ങൾ, തന്ത്രിവാദ്യങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത് .

താളവാദ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Instrument Photo Classification H-S Number Origin Common classification Relation
അഫോക്സ്
Abe agbe afoxe.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 112.122 ബ്രസീൽ unpitched percussion
അഗൊഗോ
Modern-Agogo.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.242 Yoruba unpitched percussion
അഗങ് എ തംലാങ്
Agung a Tamlang.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.24 ഫിലിപൈൻസ് unpitched percussion slit drum
അങ്ക്ലങ്
Eight-pitch Angklung, Mitchell Park, Milwaukee.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.232 ഇന്തോനേഷ്യ pitched percussion
ബാമിലെകെ
TamTam.jpg
ഇഡിയോഫോൺ ആഫ്രിക്ക‍‍,[1] Asia[2] unpitched percussion slit drum
ബലഫോൺ
Balafoon.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.212 ആഫ്രിക്ക‍‍ pitched percussion keyboard
കഹോൺ
Leon-Mobley-Dec-31-04.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.2 പെറു unpitched percussion box drum
കസ്റ്റാനെറ്റ്സ്
Castagnetten.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.141 സ്പെയിൻ unpitched percussion
ക്ലാപ്‍സ്റ്റിക്സ്
Clapsticks.JPG
ഇഡിയോഫോൺ 111.11 ആസ്ത്രേലിയ unpitched percussion clave sticks
സിംപൽ
Aasizzler3.jpg
ഇഡിയോഫോൺ Romania unpitched percussion
ഫ്ലെക്സാടോൺ
Flexatone 2005.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 112.12 pitched percussion
ഒക്ടാ-വൈബ്രാഫോൺ ഇഡിയോഫോൺ United States percussion keyboard
ഗ്ലോക്കെൻസ്പീൽ
Glockenspiel.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.212 France/Germany pitched percussion keyboard
ഹാന്റ്പാൻ
Handpans 2020 by Glenn Francis.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.24 pitched percussion steelpan
മരിമ്പ
Marimba-Antonko-AMC12.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.212 ആഫ്രിക്ക‍‍, മെക്സിക്കോ, Honduras, Nicaragua, & Costa Rica pitched percussion keyboard
എംബിറ
Mbira dzavadzimu 1.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 122.1 ആഫ്രിക്ക‍‍ pitched percussion keyboard
സ്പൂൺ (സംഗീതോപകരണം)
Moore Theatre 100 Years - Artis 05B.jpg
ഇഡിയോഫോൺ Greece, Russia, Turkey percussion
സ്റ്റീൽപാൻ (സംഗീതോപകരണം)
Aasteeldrum.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.24 Trinidad & Tobago pitched percussion steelpan
Triangle
Triangle 001.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.2 unpitched percussion triangle
Txalaparta
Txalaparta performance.JPG
ഇഡിയോഫോൺ 111.222 Basque unpitched percussion
Vibraphone
Vibes joelocke koeln2007.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.222 pitched percussion keyboard
Wood block
Dos bloques.JPG
ഇഡിയോഫോൺ 111.2 unpitched percussion drum
Xylophone
Xylophone.jpg
ഇഡിയോഫോൺ 111.212 Cameroon pitched percussion keyboard
Instrument Classification H-S Number Origin Common classification Relation
Agida മെമ്പ്രേനോഫോൺ 201.212 Suriname percussion bass drum
Apinti മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 Suriname percussion tenor drum
Arobapá മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.21 Cuba percussion drum
Ashiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.251.1 Nigeria percussion djembe
Atabaque മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.221.1 ബ്രസീൽ percussion
Baboula മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.221.1 ഗ്രെനഡ percussion barrel drum
ബാലബാൻ മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.311 മോണ്ട്സെറാത്ത് percussion frame drum
ബല്സി മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് percussion drum
Bamboula മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.211.2 വിർജിൻ ദ്വീപുകൾ percussion drum
ബാരി മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.22 Bonaire and Curaçao percussion ബാരൽ ഡ്രം
ബാരൽ ഡ്രം മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.222 Cuba percussion ബാരൽ ഡ്രം
Barriles
 • buleador
 • primo
 • repicador
 • subidor
മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.221.2 പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ percussion ബാരൽ ഡ്രം
ബാസ് ഡ്രം മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 percussion ബാസ് ഡ്രം
ബോദ്രൻ മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.321 അയർലൻഡ് percussion ഫ്രെയിം ഡ്രം
ബോംഗോ ഡ്രംസ് മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.251.1 ആഫ്രോ-ക്യൂബൻ percussion ഡ്രം
Boobam മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.211.1 US percussion tom-tom
Candombe
 • chico
 • repique
 • piano
മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.221.1 ഉറുഗ്വേ percussion കോംഗ
Chenda (Chande)
 • Uruttu chenda
 • Veekku chenda
 • Acchan chenda
മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ഇന്ത്യ percussion ഡ്രം
കോംഗ (Tumbadora)
 • ricardo (smallest)
 • requinto
 • quinto
 • conga
 • tumba
 • supertumba (largest)
മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.221.1 കരീബിയൻ percussion ഡ്രം
Cuíca മെമ്പ്രേനോഫോൺ 231.11 ബ്രസീൽ percussion friction drum
ദബാക്കൻ മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.261.2 ഫിലിപൈൻസ് percussion ഗോബ്ലറ്റ് ഡ്രം
Daf (Dap, Def) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.311 Iran percussion ഫ്രെയിം ഡ്രം
Davul (Dahol, Daul, Daouli, Dhaulli)
 • Dohol
 • Tapan, Topan, Tupan
 • Tabl
 • Toba, Towla
 • Tof
മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ടർക്കി percussion ബാസ് ഡ്രം
Dhaa മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 നേപ്പാൾ percussion ഡ്രം
Dhimay (Dhimaya) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 നേപ്പാൾ percussion ഡ്രം
Dhol മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ഇന്ത്യ, Pakistan percussion ബാസ് ഡ്രം
Dholak (Dholaki) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.222 ഇന്ത്യ percussion ബാരൽ ഡ്രം
Dimdi മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.311 ഇന്ത്യ percussion ഫ്രെയിം ഡ്രം
Djembe മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.261.1 ആഫ്രിക്ക‍‍ percussion ഗോബ്ലറ്റ് ഡ്രം
Dollu മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.311 ഇന്ത്യ percussion ഫ്രെയിം ഡ്രം
Drum മെമ്പ്രേനോഫോൺ percussion
Drum kit ഇഡിയോഫോൺ മെമ്പ്രനോഫോൺ 1/2 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക percussion ഡ്രം
Dunun (Dundun) ഇഡിയോഫോൺ മെമ്പ്രനോഫോൺ 211.212.1 ആഫ്രിക്ക‍‍ percussion ഡ്രം
ഗ്രാൻ കാസ്സ മെമ്പ്രനോഫോൺ 211.212 Italy percussion ബാസ് ഡ്രം
ഗോബ്ലറ്റ് ഡ്രം മെമ്പ്രനോഫോൺ 211.26 Ancient percussion ഡ്രം
Hira-daiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 1 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Idakka മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.242.1 ഇന്ത്യ percussion Talking drum
Ilimba drum മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.11 Zimbabwe percussion gourd drum
Ingoma
 • Ishakwe
 • Inyahura
 • Igihumurizo
മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 Rwanda percussion ഡ്രം
Janggu (Janggo, changgo) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.242 Korea percussion ഡ്രം
Jew's harp മെമ്പ്രേനോഫോൺ 121.22 percussion
Kakko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Kanjira മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.311 ഇന്ത്യ percussion frame drum
Kendang മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.222 ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ and ഫിലിപൈൻസ് percussion ഡ്രം
Khol (Mrdanga) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.232 ഇന്ത്യ percussion ഡ്രം
Lambeg drum മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 Ireland percussion bass drum
Madhalam മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ഇന്ത്യ percussion mridangam
Madal മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 Nepal percussion ഡ്രം
Maddale മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ഇന്ത്യ percussion mridangam
Maktoum (maktoom, katem) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Afro-Arab percussion ഡ്രം
Mridangam മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ഇന്ത്യ percussion ഡ്രം
Naqara മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Middle East percussion ഡ്രം
Naqareh മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Middle East percussion ഡ്രം
O-daiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Okedo-daiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Octaban മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.211.1 US percussion boobam
Pakhavaj മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212 ഇന്ത്യ percussion mridangam
Pandero മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.3 Domenican percussion frame drum
Piccolo snare മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 percussion Snare drum
Sabar മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Senegal percussion ഡ്രം
Samphor മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Cambodia percussion barrel drum
Shime-jishi daiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Snare മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212.11 Turkey percussion ഡ്രം
Surdo മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ബ്രസീൽ percussion bass drum
Tabla മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.12 ഇന്ത്യ percussion ഡ്രം
Taiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.12 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Talking drum മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.241.2 ആഫ്രിക്ക‍‍, ഇന്ത്യ percussion ഡ്രം
Tsukeshime-daiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Tsuzumi മെമ്പ്രേനോഫോൺ 1/2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം
Tambor huacana മെമ്പ്രേനോഫോൺ 1/2 മെക്സിക്കോ percussion ഡ്രം
Tamboril മെമ്പ്രേനോഫോൺ 1/2 ഉറുഗ്വേ percussion ഡ്രം
Tamborita (മെക്സിക്കോ) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 1/2 മെക്സിക്കോ percussion ഡ്രം
Tambou bas a dé fas മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212.2 Guadeloupe percussion bass drum
Tambou bas a yon fas മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.221-7 Guadeloupe percussion bass drum
Tan-tan മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ബ്രസീൽ percussion ഡ്രം
Taphon മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Thailand percussion ഡ്രം
Thavil മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ഇന്ത്യ percussion ഡ്രം
Timpani (kettledrum) മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.11-922 percussion ഡ്രം
Tom-tom മെമ്പ്രേനോഫോൺ 211.212.1 percussion ഡ്രം
Tombak മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 Iran percussion ഡ്രം
Repique മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ബ്രസീൽ percussion ഡ്രം
Uchiwa-daiko മെമ്പ്രേനോഫോൺ 2 ജപ്പാൻ percussion ഡ്രം


മറ്റുള്ളവ:

വിന്റ് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: [[List of എയ്റോഫോൺ by Hornbostel–Sachs number|List of എയ്റോഫോൺ by Hornbostel–Sachs number]]
ഇതും കാണുക: List of woodwind instruments, Brass instrument
Instrument Classification H-S Number Origin Common classification Relation
Accordina (instrument) എയ്റോഫോൺ 412.132 ഇറ്റലി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Accordion എയ്റോഫോൺ 412.132 യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Accordola എയ്റോഫോൺ 412.132 അമേരിക്ക ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ mouth organ
Air horn എയ്റോഫോൺ 423 Plosive? ട്രംപറ്റ്
Alboka എയ്റോഫോൺ 422.2 Basque Country ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Algaita എയ്റോഫോൺ Niger ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ
Alphorn എയ്റോഫോൺ 423.121.22 Switzerland woodwinds natural ട്രംപറ്റ്
Alto horn എയ്റോഫോൺ 423.232 Belgium പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Arghul എയ്റോഫോൺ 422.2 Egypt, Syria, Turkey ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Atenteben എയ്റോഫോൺ 422.2 Ghana woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Aulos എയ്റോഫോൺ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ
Bagpipe എയ്റോഫോൺ 422 യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bagpipe
Balaban എയ്റോഫോൺ 422.111.2 Azerbaijan, Iran ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, duduk
Bandoneón എയ്റോഫോൺ 412.132 Latin America ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Bansuri എയ്റോഫോൺ 421.121.12 India woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Baritone horn എയ്റോഫോൺ 423.232 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Baritone voice എയ്റോഫോൺ 43 vocal registers human voice
Bassoon എയ്റോഫോൺ 422.112.2–71 Western യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Bawu എയ്റോഫോൺ 412.131 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ pitch pipe
Bayan എയ്റോഫോൺ 412.132 റഷ്യ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Bazooka എയ്റോഫോൺ 423.121.11 പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Beatboxing എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Bifora എയ്റോഫോൺ 422.11 ഇറ്റലി (Sicily) ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Birbynė എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Lithuania ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Blul എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Greece woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ, kaval
Bombarde
 • Chromatic bombarde
എയ്റോഫോൺ 422.112.2 ഫ്രാൻസ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Buccina എയ്റോഫോൺ 423.121.21 ഇറ്റലി (Ancient Rome) പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Bugle എയ്റോഫോൺ 423.121.22 യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Bullroarer എയ്റോഫോൺ 41 Ancient civilizations noise makers sirens
Calliope എയ്റോഫോൺ 421.222.3 Western യൂറോപ്പ്/North America ഓടക്കുഴൽs organ
Castrato എയ്റോഫോൺ 43 vocal registers human voice
Chalumeau എയ്റോഫോൺ 422.2 ഫ്രാൻസ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Cimbasso എയ്റോഫോൺ 423.232 ഇറ്റലി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം trombone
Clarinets എയ്റോഫോൺ 422.2 ജർമനി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Clarytone എയ്റോഫോൺ 421.221 South Africa ഓടക്കുഴൽs tin whistle
Concertina എയ്റോഫോൺ 412.132 യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Conch എയ്റോഫോൺ 423.111 ട്രംപറ്റ് conch
Cornamuse എയ്റോഫോൺ 422.111.2 യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Cornet എയ്റോഫോൺ 423.232 ഫ്രാൻസ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Cornett എയ്റോഫോൺ 423.2 Northern യൂറോപ്പ് natural ട്രംപറ്റ് ട്രംപറ്റ്
Cornu എയ്റോഫോൺ 423.121.21 ഇറ്റലി (Ancient Rome) പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Corrugaphone എയ്റോഫോൺ 411 noise makers whip
Countertenor എയ്റോഫോൺ 43 vocal registers human voice
Cromorne എയ്റോഫോൺ 422.11 ഫ്രാൻസ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Crumhorn എയ്റോഫോൺ 422.111.2 Western യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Danso എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Korea woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Death growl എയ്റോഫോൺ 43 ഇംഗ്ലണ്ട് vocal techniques human voice
Didgeridoo എയ്റോഫോൺ 423.121.11 ആസ്ത്രേലിയ natural ട്രംപറ്റ് ട്രംപറ്റ്
Diple (or dvojnice) എയ്റോഫോൺ 422.21/22 Croatia ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bagpipe
Dizi എയ്റോഫോൺ 421.121.12 ചൈന woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Double bell euphonium എയ്റോഫോൺ 423.232 അമേരിക്ക പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Doulophone/cuprophone എയ്റോഫോൺ 423.121.22 US പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Duduk എയ്റോഫോൺ 422.111.2 അർമേനിയ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Dulcian എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Western യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bassoon
Dulzaina എയ്റോഫോൺ 422.112.2 സ്പെയ്ൻ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Dung-Dkar എയ്റോഫോൺ 423.111 Tibet ട്രംപറ്റ് conch
Dzhamara എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Greece woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ, kaval
English horn എയ്റോഫോൺ 422.112.-71 Western യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Euphonium എയ്റോഫോൺ 423.232 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Falsetto എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Fife എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Portugal, Switzerland woodwinds ഓടക്കുഴൽ
[[Firebird (ട്രംപറ്റ്)]] എയ്റോഫോൺ 423.21/22 കാനഡ] പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, slide ട്രംപറ്റ്
Fiscorn എയ്റോഫോൺ 423.231 സ്പെയ്ൻ പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Flabiol എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Aragon, Balearic Islands, സ്പെയ്ൻ ഓടക്കുഴൽs recorder
Flageolet എയ്റോഫോൺ 421.221.12 ഫ്രാൻസ് ഓടക്കുഴൽs recorder
[[Slide ട്രംപറ്റ്|Flatt ട്രംപറ്റ്]] എയ്റോഫോൺ 423.21/22 ഇംഗ്ലണ്ട് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, slide ട്രംപറ്റ്
Flugelhorn എയ്റോഫോൺ 423.232 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Flumpet എയ്റോഫോൺ 423.233 US പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Flutina എയ്റോഫോൺ 412.132 യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
[[ഓടക്കുഴൽ]] എയ്റോഫോൺ ഫ്രാൻസ് woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Folgerphone എയ്റോഫോൺ 422.2 അമേരിക്ക ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
French horn എയ്റോഫോൺ 423.232 യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Fujara എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Slovakia ഓടക്കുഴൽs recorder
Gaida എയ്റോഫോൺ 422 Balkans, Southeast യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bagpipe
Gaita gastoreña എയ്റോഫോൺ Andalusia hornpipe
Garmon എയ്റോഫോൺ 412.132 റഷ്യ, Tatarstan ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Gemshorn എയ്റോഫോൺ 421.221.42 ജർമനി ഓടക്കുഴൽs ocarina
Gralla എയ്റോഫോൺ 422.112 സ്പെയ്ൻ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, shawm,
Guan
 • Guanzi
 • Houguan
എയ്റോഫോൺ 422.111.2 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
[[Nose ഓടക്കുഴൽ|Hano]] എയ്റോഫോൺ 421.111.12 ഹവായ് woodwinds nose ഓടക്കുഴൽ
Harmoneon എയ്റോഫോൺ 421.132 ഹവായ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Harmonica എയ്റോഫോൺ 412.132 ജർമനി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Harmonium എയ്റോഫോൺ 412.132 Denmark ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ reed organ
Heckelphone എയ്റോഫോൺ 422.112.2 ജർമനി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, English horn
Helicon എയ്റോഫോൺ 423.232 യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Horagai എയ്റോഫോൺ 423.111.2 Japan ട്രംപറ്റ് conch
Hosaphone എയ്റോഫോൺ 423.1 natural ട്രംപറ്റ് tube ട്രംപറ്റ്
Hotchiku എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Japan woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Hulusi എയ്റോഫോൺ 412.132 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Hun എയ്റോഫോൺ 421.221.42 Korea ഓടക്കുഴൽs ocarina
Inci എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Philippines ഓടക്കുഴൽs tumpong
[[Irish ഓടക്കുഴൽ]] എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Ireland woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Jug എയ്റോഫോൺ 423.111.1 North America ട്രംപറ്റ് conch
Kagurabue എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Japan woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Kalaleng എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Philippines woodwinds nose ഓടക്കുഴൽ
Kaval എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Bashkortostan, Turkey woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Kazoo എയ്റോഫോൺ US Woodwind Whistle
Kèn bầu എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Vietnam ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, suona
Key bugle എയ്റോഫോൺ 423.21 പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Khene എയ്റോഫോൺ 412.132 Laos ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Khloy എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Cambodia ഓടക്കുഴൽs recorder
Khlui എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Thailand ഓടക്കുഴൽs recorder
Komabue എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Japan woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Koncovka എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Slovakia ഓടക്കുഴൽs recorder
Kortholt എയ്റോഫോൺ 421. യൂറോപ്പ് capped reed crumhorn
Koudi എയ്റോഫോൺ 421.121.12 ചൈന woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Kuhlohorn എയ്റോഫോൺ 423.232 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Launeddas എയ്റോഫോൺ 422.2 ഇറ്റലി, Sardinia ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Livenka എയ്റോഫോൺ 412.132 റഷ്യ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Lur എയ്റോഫോൺ 423.121.22 Denmark, Norway natural ട്രംപറ്റ് ട്രംപറ്റ്
Lusheng എയ്റോഫോൺ 412.132 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Lituus എയ്റോഫോൺ 423.1 യൂറോപ്പ് natural ട്രംപറ്റ് ട്രംപറ്റ്
Mellophone എയ്റോഫോൺ 423.232 യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Melodica എയ്റോഫോൺ 412.132 ഇറ്റലി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ reed organ
Melodeon എയ്റോഫോൺ 412.132 US ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ reed organ
Mezzo-soprano എയ്റോഫോൺ 43 vocal registers human voice
Mijwiz എയ്റോഫോൺ 422.2 സൗദി അറേബ്യ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Mizmar എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Algeria, സൗദി അറേബ്യ, Tunisia ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Mizwad എയ്റോഫോൺ സൗദി അറേബ്യ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bagpipe
Musette de cour എയ്റോഫോൺ 422 ഫ്രാൻസ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bagpipe
Nadaswaram എയ്റോഫോൺ 422.112.2 South India ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, shehnai
Nagak എയ്റോഫോൺ 423.111 Korea ട്രംപറ്റ് conch
[[Natural ട്രംപറ്റ്]] എയ്റോഫോൺ 423.1 Denmark, Norway പിച്ചള സംഗീതോപകരണം
Ney എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Iran woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
[[Nguru (nose ഓടക്കുഴൽ)|Nguru]] എയ്റോഫോൺ 421.111.12 New Zealand woodwinds nose ഓടക്കുഴൽ
Nohkan എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Iran woodwinds ഓടക്കുഴൽ
[[Nose ഓടക്കുഴൽ]] എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Polynesia, Africa, East Asia woodwinds nose ഓടക്കുഴൽ
Nplooj എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Hmong people (ചൈന) woodwinds leaf
Nulophone എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Oboes: എയ്റോഫോൺ 422.112-71 Western യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Ocarina
 • Transverse ocarina
 • Pendant ocarina
 • Inline ocarina
 • Multi chambered ocarina
 • Keyed ocarina
 • Slide ocarina
എയ്റോഫോൺ 421.221.42 ഇറ്റലി ഓടക്കുഴൽs ocarina
Octavin എയ്റോഫോൺ 422.2 ജർമനി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Ophicleide എയ്റോഫോൺ 423.21 ഫ്രാൻസ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Paixiao എയ്റോഫോൺ 421.112 ചൈന woodwinds pan ഓടക്കുഴൽ
Palendag എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Philippines woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
[[Pan ഓടക്കുഴൽ]] എയ്റോഫോൺ 421.112 South America woodwinds pan ഓടക്കുഴൽ
Pasiyak or water whistle എയ്റോഫോൺ 4 Philippines ഓടക്കുഴൽs recorder
Pavari എയ്റോഫോൺ 421.121.12 India woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Pibgorn എയ്റോഫോൺ 422.2 Wales ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Picco pipe എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Western യൂറോപ്പ് ഓടക്കുഴൽs recorder
Piccolo എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Western യൂറോപ്പ് woodwinds ഓടക്കുഴൽ
[[Piccolo ട്രംപറ്റ് എയ്റോഫോൺ 423.232 Western യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Pipe organ (diaphone pipes) എയ്റോഫോൺ 412.132 ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ reed organ/recorder
Pipe organ (flue pipes) എയ്റോഫോൺ 421.221.11 ഓടക്കുഴൽs recorder
Pipe organ ( reed pipes) എയ്റോഫോൺ 412.132 ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ reed organ
Pipe organ (reed pipes) എയ്റോഫോൺ 422.112 ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ organ
Pitch pipe എയ്റോഫോൺ 412.131 ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ pitch pipe
Pocket cornet എയ്റോഫോൺ 423.232 പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
ട്രംപറ്റ്]] എയ്റോഫോൺ 423.232 അമേരിക്ക പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Post horn എയ്റോഫോൺ 423.121.22 Western യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Pu എയ്റോഫോൺ 423.111 Polynesia ട്രംപറ്റ്s conch
Pulalu എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Philippines woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ, palendag
Qeej എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Hmong people (ചൈന) woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Quena എയ്റോഫോൺ 421.111.12 South America woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Quinticlave എയ്റോഫോൺ 423.21 പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, ophicleide
Raj എയ്റോഫോൺ 412.132 Hmong people (ചൈന) ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Rackett എയ്റോഫോൺ 422.111.2 Western യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Ralé-poussé എയ്റോഫോൺ Réunion ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Rapping എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Rauschpfeife എയ്റോഫോൺ 422.112.2 യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Recorder
 • Garklein
 • Sopranino
 • Descant
 • Treble or alto
 • Tenor
 • Bass
 • Great bass
 • Contra bass
 • Subcontra bass
 • Sub-subcontrabass
 • Venova
എയ്റോഫോൺ 421.221.12 ജർമനി ഓടക്കുഴൽs recorder
Reed contrabass എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Belgium ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Reed organ എയ്റോഫോൺ 412.132 ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ reed organ
Rhaita എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Northern Africa ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Robero എയ്റോഫോൺ 422.2 സ്പെയ്ൻ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Roman tuba എയ്റോഫോൺ 423.121.11 Etruscan പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Ryuteki എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Japan woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Sac de gemecs എയ്റോഫോൺ Andorra, Catalonia bagpipe
Sackbut
 • Alto sackbut
 • Tenor sackbut
 • Bass sackbut
 • Double bass sackbut
എയ്റോഫോൺ 423.22 ഫ്രാൻസ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം trombone
Saenghwang എയ്റോഫോൺ 412.132 Korea ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Samponia എയ്റോഫോൺ 421.112 Peru woodwinds pan ഓടക്കുഴൽ
Saratovskaya garmonika എയ്റോഫോൺ 412.132 റഷ്യ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Sarrusophones എയ്റോഫോൺ 422.112.2 ഫ്രാൻസ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Saxophones എയ്റോഫോൺ 422.2 Belgium ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Saxhorn എയ്റോഫോൺ 423.231 Belgium പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Saxotromba എയ്റോഫോൺ 423.231 Belgium പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Saxtuba എയ്റോഫോൺ 423.231 Belgium പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Scat singing എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Schwyzerörgeli എയ്റോഫോൺ 412.132 Switzerland ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Serpent എയ്റോഫോൺ 423.21 ഫ്രാൻസ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, cornett
Shakuhachi എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Japan woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Shankha എയ്റോഫോൺ 423.111 India ട്രംപറ്റ്s conch
Shawm എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Switzerland ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Shehnai എയ്റോഫോൺ 422.112.2 North India ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Sheng എയ്റോഫോൺ 412.132 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Shinobue എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Japan woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Shofar എയ്റോഫോൺ 423.121.21 Levant natural ട്രംപറ്റ്s ട്രംപറ്റ്
Shō എയ്റോഫോൺ 412.132 Japan ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Shvi എയ്റോഫോൺ 421.221.12 അർമേനിയ ഓടക്കുഴൽs recorder
Siku എയ്റോഫോൺ 421.112 Bolivia woodwinds pan ഓടക്കുഴൽ
Siren എയ്റോഫോൺ 41 Scotland noise makers siren
[[Slide ട്രംപറ്റ്]] എയ്റോഫോൺ 423.21/22 യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Slide whistle എയ്റോഫോൺ 421.121.312 ഇംഗ്ലണ്ട് ഓടക്കുഴൽs whistle
Sneng എയ്റോഫോൺ 422.212 Cambodia ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ hornpipe
Sodina എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Madagascar woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Sopila എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Croatia ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Soprano എയ്റോഫോൺ 43 vocal registers human voice
Sorna എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Iran ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Sousaphone എയ്റോഫോൺ 423.232 US പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, tuba
Sralai എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Cambodia ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Sudrophone എയ്റോഫോൺ 423.21 ഫ്രാൻസ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, ophicleide
Suling എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Indonesia/Philippines woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Suona
 • Laba
 • Haidi
എയ്റോഫോൺ 422.112.2 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe
Superbone എയ്റോഫോൺ 423.22 കാനഡ പിച്ചള സംഗീതോപകരണം trombone
Swordblade എയ്റോഫോൺ 411 noise makers whip
Tabor pipe എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Western യൂറോപ്പ് ഓടക്കുഴൽs recorder
Taepyeongso എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Korea ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, suona,
Tarogato എയ്റോഫോൺ 422.112-71 Central യൂറോപ്പ് ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, suona,
Tenor എയ്റോഫോൺ 43 vocal registers human voice
Tenora എയ്റോഫോൺ 422.112 സ്പെയ്ൻ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, shawm,
Throat singing എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Tible എയ്റോഫോൺ 422.112 സ്പെയ്ൻ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, shawm,
Tin whistle എയ്റോഫോൺ 421.221.12 Celtic ഓടക്കുഴൽs recorder
Toasting എയ്റോഫോൺ 43 vocal technique human voice
Tonette എയ്റോഫോൺ 421.111.12 North America woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Trikiti എയ്റോഫോൺ 412.132 സ്പെയ്ൻ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ accordion
Trombones
 • Sopranino trombone
 • Soprano trombone
 • Alto trombone
 • Tenor trombone
 • Bass trombone
 • Contrabass trombone
 • Valve trombone
എയ്റോഫോൺ 423.22 Western യൂറോപ്പ് പിച്ചള സംഗീതോപകരണം trombone
Tromboon എയ്റോഫോൺ 422.112.2 US ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bassoon, trombone
[[Trompeta ചൈന]] എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Cuba ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe, suona,
[[ട്രംപറ്റ്]]s എയ്റോഫോൺ 423.232 പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Tuba എയ്റോഫോൺ 423.232 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
[[Tube ട്രംപറ്റ്]] എയ്റോഫോൺ 423.1 natural ട്രംപറ്റ്s ട്രംപറ്റ്
Tumpong എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Philippines woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Tungso എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Korea woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Tutek എയ്റോഫോൺ 4 Azerbaijan woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Txistu എയ്റോഫോൺ 421.221.12 സ്പെയ്ൻ ഓടക്കുഴൽs recorder
Uilleann pipes എയ്റോഫോൺ 422 Ireland ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ bagpipe
Venu എയ്റോഫോൺ 421.121.12 South India woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Vibrandoneon (instrument) എയ്റോഫോൺ 412.132 ഇറ്റലി ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinets
Vienna horn എയ്റോഫോൺ 423.232 Austria പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, French horn
Vocal percussion എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Vuvuzela എയ്റോഫോൺ 423.121.22 South-Africa natural ട്രംപറ്റ്s ട്രംപറ്റ്
Wagner tuba എയ്റോഫോൺ 423.232 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്
Washint എയ്റോഫോൺ 421.111.12 Ethiopia woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
[[Western concert ഓടക്കുഴൽ]]s എയ്റോഫോൺ 421.121.12 Western യൂറോപ്പ് woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Whip എയ്റോഫോൺ 411 noise makers whip
Whistle എയ്റോഫോൺ 421.221.11 ഓടക്കുഴൽs whistle
[[Willow ഓടക്കുഴൽ]] എയ്റോഫോൺ 421.221.11 Scandinavia ഓടക്കുഴൽs recorder
Xeremia എയ്റോഫോൺ Balearic Islands bagpipe
[[Xiao (ഓടക്കുഴൽ)|Xiao]] എയ്റോഫോൺ 421.111.12 ചൈന woodwinds end-blown ഓടക്കുഴൽ
Xun എയ്റോഫോൺ 421.221.42 ചൈന ഓടക്കുഴൽs ocarina
Yodel എയ്റോഫോൺ 43 vocal techniques human voice
Yotar എയ്റോഫോൺ 4 woodwinds ഓടക്കുഴൽ
Yu എയ്റോഫോൺ 412.132 ചൈന ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ harmonica
Zhaleika എയ്റോഫോൺ 422.2 റഷ്യ ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ clarinet
Zufolo എയ്റോഫോൺ 421.111.12 ഇറ്റലി ഓടക്കുഴൽs recorder
Zugtrompette എയ്റോഫോൺ 423.21/22 ജർമനി പിച്ചള സംഗീതോപകരണം ട്രംപറ്റ്, slide ട്രംപറ്റ്
Zurna (Turkey)
 • Surnay
എയ്റോഫോൺ 422.112.2 Turkey ഞാങ്ങണ ഉപകരണങ്ങൾ oboe

സ്ട്രിംഗ്ഡ് ഉപകരണങ്ങൾ (കോർഡോഫോണുകൾ)[തിരുത്തുക]

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ (ഇലക്ട്രോഫോണുകൾ)[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • മധ്യകാല സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 • സാങ്കൽപ്പിക സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 • നാടോടി സംഗീത പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
 • ഹോൺബോസ്റ്റൽ-സാച്ച്സ് നമ്പറിന്റെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Meki Nzewi (2007). A Contemporary Study of Musical Arts: Informed by African Indigenous Knowledge Systems, Volume 1. African Minds. pp. 107–108. ISBN 1920051627.
 2. Terry Miller; Sean Williams (2011). The Garland Handbook of Southeast Asian Music. Routledge.