സംഗാമി രേഖകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന രേഖകളെയാണ് സംഗാമി രേഖകൾ (Concurrent lines) എന്നുപറയുന്നത്.

  • ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഉന്നതികൾ, സമഭാജികൾ, മാധ്യങ്ങൾ, ലംബസമഭാജികൾ എന്നിവ സംഗാമിരേഖകളാണ്.
  • ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ വികർണരേഖകൾ സംഗാമികളാണ്.
  • വൃത്തത്തിന്റെ ചാപങ്ങളുടെ ലംബസമഭാജികൾ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലൂടെയുളള സംഗാമി രേഖകളാണ്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംഗാമി_രേഖകൾ&oldid=3392397" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്