ഷഡ്‌ഭുജം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Regular hexagon
A regular hexagon
TypeRegular polygon
Edges and vertices6
Schläfli symbol{6}, t{3}
Coxeter diagram
Symmetry groupDihedral (D6), order 2×6
Internal angle (degrees)120°
Dual polygonSelf
PropertiesConvex, cyclic, equilateral, isogonal, isotoxal

ജ്യാമിതിയിൽ 6 വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിനേയാണ് ഷഡ്‌ഭുജം (hexagon) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരേ തലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 6 ബിന്ദുക്കളാണ് ഒരു ഷഡ്‌ഭുജത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ലളിത ഷഡ്‌ഭുജത്തിന്റേയും ആന്തരകോണുകളുടെ ആകെ തുക 720° ആയിരിക്കും.


സമഭുജ ഷഡ്‌ഭുജത്തിന്റെ (Regular hexagon) ആന്തരകോണുകൾ 120° ആയിരിക്കും.A step-by-step animation of the construction of a regular hexagon using compass and straightedge, given by Euclid's Elements, Book IV, Proposition 15: this is possible as 6 '"`UNIQ--postMath-00000001-QINU`"' 2 × 3, a product of a power of two and distinct Fermat primes. A step-by-step animation of the construction of a regular hexagon using compass and straightedge, given by Euclid's Elements, Book IV, Proposition 15: this is possible as 6 '"`UNIQ--postMath-00000001-QINU`"' 2 × 3, a product of a power of two and distinct Fermat primes.
A step-by-step animation of the construction of a regular hexagon using compass and straightedge, given by Euclid's Elements, Book IV, Proposition 15: this is possible as 6 2 × 3, a product of a power of two and distinct Fermat primes.
When the side length AB is given, then you draw around the point A and around the point B a circular arc. The intersection M is the center of the circumscribed circle. Transfer the line segment AB four times on the circumscribed circle and connect the corner points.


ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഷഡ്‌ഭുജം&oldid=3979440" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്