ശ്രീ പാൽക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, മേനംകുളം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനതപുരത്തു നിന്നും ഏകദേശം 15 കിലൊമീറ്റർ വടകു പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീരദേശ ഗ്രാമമാണ് മേനംകുളം .കഴകൂട്ടം ദേശീയപാതയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനും പാർവ്വതിപുത്തനാറിനും കിഴക്കും വേളിക്കായളിന്നും കഠിനംകുളം കായലിനും മദ്ധ്യേയാണ് ശ്രീ പാൽക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് . മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥാനമായ പാലാഴിയുടെ കരയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീ ക്ഷേത്ര മായതിലാണ് ശ്രീ പാൽക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നാ പേരുണ്ടായതെനും വിശ്വസിക്കുന്നു .വയലേലയുടെ കരയിലായതിനാൽ ഏലായിൽ ക്ഷേത്രമെന്നും പേരുണ്ടായി .

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

വില്വമംഗലത്ത് സ്വാമിയാർ ശ്രീ പട്മാനാഭാസ്വാമിയുടെ വാസസ്ഥാനമായ അനന്തൻക്കാട് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠയും കഴിഞ്ഞ് യാത്ര തുടർന്ന്‌ മേനംകുളം പ്രദേശത്ത് എത്തുകയും അന്ന് കാടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മിണ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നതായും സ്വാമിയാർ അവരുടെ അതിഥിയായി താമസിക്കുകയും അവർക്ക് പൂജ നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീ പ്രതിഷ്ഠ -അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യ സങ്കൽപ്പത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അധിദേവതയായി സ്ത്രീയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് .(മാതാ സങ്കല്പ്പത്തിലുള്ള ദേവിയായി ആരാധിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നാലുവേടങ്ങളിലും കാണാം ) ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണികാരായി തെക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും വന്ന നായന്മാരുടെ പിൻമുരക്കാരെ പിന്നീട് ക്ഷേത്ര ഊരായ്മക്കാരായി നിയമിക്കയും അവർക്ക് മുൻ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിനും അമ്പലത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം പതിച്ചു നല്കിയെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം.ഇവിടെ താമസിച്ചിരിന്നവർ കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ചു നെൽകൃഷി ചെയ്യുകെയും നെല്ല്‌ പുഴുങ്ങി അരിയാക്കി പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെക്ക് എത്തിച്ചിരിന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു .

പ്രതിഷ്ഠയും പൂജാദി കർമ്മങ്ങളും[തിരുത്തുക]

ഭദ്രകാളി സങ്കല്പ്പത്തിലുള്ള രൂപമിലാത്ത കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുനെത് .പുനപ്രതിഷ്ഠ 1985 ൽ ക്ഷേത്രം പുതുക്കിപണിത് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള അഭയവരദമുദ്രയോടുകൂടി താമരയിൽഇരിക്കുന്ന ദേവീ സങ്കല്പ്പത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി പൂജകൾ നടത്തി വരുന്നു .അർച്ചന നിവേദ്യം നലകൽ ,അഭിഷേകം മഞ്ഞകാപ്പ് ,പൊങ്കാല എന്നിവ വഴിപാടുകളായി നടത്തുന്നു .

ഉത്സവം[തിരുത്തുക]

മീന മാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം .മകയിരം നാളിൽ തോറ്റം പാട്ട് പാടി ഉത്സവം തുടങ്ങുകയും പ്രധാന വഴിപാടായ തൂക്കത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന ഉത്സവം ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽകുന്നു .നരബലിയെ ഓർമ്മിപിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണ് തൂകം .ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽകുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠനം കഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചപ്പാടിനെപ്പോലെ വേഷം ധരിച്ച് ദേവിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു തൂകത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു .തൂക്ക ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള കാവിലെ കുളത്തിൽ ദേവി ആറാട്ട്‌ നടത്തി ഭക്തന്മാരായ തൂകക്കരോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചുവരുകയും ദേവിയെ സാക്ഷിനിർത്തി ക്ഷേത്രനടയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള വില്ലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പിയിൽ തൂകകാരന്റെ ദേഹത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കച്ചയിൽ ചൂണ്ടകോർത്ത് മരച്ചരടിൽ തൂകിയിടുന്നു .വില്ലുയർത്തി ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും ഭക്തന്മാരും കൂടി തൂക്കകാരനെ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യിക്കുന്നു .താഴെ നില്ക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ചില പയറ്റു മുറകൾ കാണിക്കുകയും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൂക്കകാരാൻ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് തൂക്കാരനെ താഴെയിറക്കി ഇളനീർ കൊടുത്തു വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു .ജീവത വിജയത്തിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറ്റുന്നതിനും ദേവിയെ പ്രസാടിപ്പിക്കാനാണ് തൂകം വഴിപാടായി നടത്തുന്നത് .13 പേർ അടങ്ങുന്ന അംഗഭരണസമിതിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണച്ചുമതല നിര്വ്വഹികുന്നത് .

അവലംബം[തിരുത്തുക]