ശ്രീ കമലാംബികയാ കടാക്ഷിതോഹം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ ശങ്കരാഭരണരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീ കമലാംബികയാ കടാക്ഷിതോഹം. കമലാംബാ നവാവരണ കൃതികളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആവരണമാണിത്.[1]

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

ശ്രീ കമലാംബികയാ കടാക്ഷിതോഹം
സച്ചിദാനന്ദ പരിപൂർണ്ണ ബ്രഹ്മാസ്മി

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

പാകശാസനാദി സകലദേവതാസേവിതയാ
പങ്കജാസനാദി പഞ്ചകൃത്യാകൃത്ഭാവിതയാ
ശോകഹരചതുരപദയാ മൂകമുഖ്യവാക്പ്രദയാ
കോകനദവിജയപദയാ ഗുരുഗുഹതത്‌ത്രൈപദയാ

ചരണം[തിരുത്തുക]

അനംഗകുസുമാദ്യഷ്ട ശക്ത്യാകാരയാ
അരുണവർണ്ണ സങ്ക്ഷോഭണ ചക്രാകാരയാ
അനന്തകോട്യണ്ഡനായക ശങ്കരനായികയാ
അഷ്ടവർഗാത്മക ഗുപ്തതരയാ വരയാ
അനംഗാദ്യുപാസിതയാ അഷ്ടദളാബ്ജസ്ഥിതയാ
ധനുർബാണധരകരയാ ദയാസുധാസാഗരയാ

അർത്ഥം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Kataakshitoham, Shree Kamalaambikayaa. "Shree Kamalaambikayaa Kataakshitoham (Avarana 3 of Navavarana Krithis)". http://www.shivkumar.org. Retrieved 18 ഒക്ടോബർ 2020. {{cite web}}: External link in |website= (help)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]