ശ്രവണ സഹായി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ശ്രവണ സഹായി
ഇൻ-ദി-കനാൽ ശ്രവണസഹായി
Other namesDeaf aid

കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രവണം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്ക് വൈദ്യോപകരണങ്ങളാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്(hearing aid)അഥവാ ശ്രവണ സഹായി.

ശ്രവണ സഹായികളായി കേൾവിക്കുഴലുകൾ (ear trumpets)[1][2], 18-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കേ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവ ചെവിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ചെവിയിലേക്ക് കേന്ദീകരിച്ച് കടത്തി വിടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു. അവയ്ക്ക് ശബ്ദവർദ്ധനം (amplification) വരുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന വലിയ പോരായ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിയോമെട്രിക്കൽ, കോഗ്നിറ്റീവ് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക ശബ്‌ദം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോഅക്കോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ. ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന് സംഭാഷണ ബുദ്ധിയും സൗകര്യവും മറ്റും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സങ്കീർണ്ണമായ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആധുനിക ശ്രവണ സഹായികളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത ഇൽക്ട്രോണിക്ക് സാങ്കേതികതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. ശബ്ദശേഖരണം നടത്തി അനാവശ്യഘടകങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി (noise cancellation/elimination) പ്രവർദ്ധീകരിച്ച് കർണ്ണത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് ഇവയുടെ ധർമ്മം.

കേൾവിനഷ്ടം (hearing loss) സംഭിച്ചവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കേൾവി തിരിച്ച് നൽകാൻ ശ്രവണ സഹായികൾക്കാവില്ല. ഉള്ള കർണ്ണശേഷി വച്ച് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട (ഉച്ച, വ്യക്തത) ശ്രവണാനുഭവം നൽക്കലാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകൾ ചെയ്യുന്നത്.

ആദ്യം വാക്വം ടൂബുകളും, പിന്നീട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും, ഒടുവിൽ ഐ.സി (integrated circuits) ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് രംഗത്ത് സമൂല മാറ്റങ്ങൾ നിരന്തരം വരുത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുടനീളം. ആധുനിക ശ്രവണസഹായികൾക്ക് കേൾവിക്കുറവ്, ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, ധരിക്കുന്നയാളുടെ ജീവിതശൈലി എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ശ്രവണസഹായി ഏറ്റവും പുതിയ ഓഡിയോഗ്രാമിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഫ്രീക്വൻസി പ്രകാരം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ "ഫിറ്റിംഗ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് (AuD) എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (HIS) ആണ് നടത്തുന്നത്.[3] ശ്രവണസഹായി നൽകുന്ന പ്രയോജനത്തിന്റെ അളവ് അതിന്റെ ഫിറ്റിംഗിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യുഎസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ശ്രവണസഹായികളും ഡിജിറ്റൽ ശ്രവണസഹായികളാണ്. ശ്രവണസഹായികൾക്ക് സമാനമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഓസിയോഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓഡിറ്ററി പ്രോസ്റ്റസിസും (മുമ്പ് ബോൺ ആങ്കേർഡ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു) കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉപയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സെൻസറിനറൽ ശ്രവണ നഷ്ടം, ചാലക ശ്രവണ നഷ്ടം, ഒറ്റ-വശത്തുള്ള ബധിരത എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പാത്തോളജികൾക്കായി ശ്രവണസഹായികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശ്രവണസഹായി സാധാരണയായി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഹിയറിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്, ചികിത്സിക്കുന്ന ശ്രവണ നഷ്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അളവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപകരണം അനുയോജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. കേൾവിക്കുറവിന്റെ തരം, കാഠിന്യം, എറ്റിയോളജി, ഉപകരണത്തിന്റെ സാങ്കേതികത, ഘടിപ്പിക്കൽ, പ്രചോദനം, വ്യക്തിത്വം, ജീവിതശൈലി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ശ്രവണസഹായിയുടെ ഉപഭോക്താവ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയോജനത്തിന്റെ അളവ്, ഉപയോക്താവിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം എന്നിവ പരിഗണിക്കപ്പെ‌ടുന്ന ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളാണ്.[4]

കേൾവിക്കുറവ് ശരിയാക്കാൻ ശ്രവണ സഹായികൾക്ക് കഴിവില്ല; എന്നാൽ ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാവുന്നതാക്കാനുള്ള ഒരു സഹായമാണ് അവ. ശ്രവണ സഹായികൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ ശ്രവണ നഷ്ടം സെൻസറിനറൽ ആണ്, ഇത് മുടിയുടെ കോശങ്ങൾക്കും കോക്ലിയയുടെയും ഓഡിറ്ററി നാഡിയുടെയും സിനാപ്‌സുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നു. സെൻസോറിന്യൂറൽ ശ്രവണ നഷ്ടം ശബ്ദത്തോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു, ഒരു ശ്രവണസഹായി ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഭാഗികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. അസാധാരണമായ സ്പെക്ട്രൽ, ടെമ്പറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പോലുള്ള സെൻസറിന്യൂറൽ ശ്രവണ നഷ്ടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓഡിറ്ററി പെർസെപ്ഷനിലെ മറ്റ് ഡിക്രിമെന്റുകൾ, സംഭാഷണ ധാരണയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കാം.[5]കോക്ലിയയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതെ കണ്ടക്ടീവ് ഹീയറിംഗ് ലോസ്സ്, ശ്രവണസഹായികളുപയോഗിച്ച് നന്നായി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും; കണ്ടക്ടീവ് ഹീയറിംഗ് ലോസ്സ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശോഷണം കണക്കിലെടുത്ത് ശബ്‌ദം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രവണ സഹായിക്ക് കഴിയും. ശബ്ദം സാധാരണ നിലയിൽ കോക്ലിയയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ, കോക്ലിയയ്ക്കും ഓഡിറ്ററി നാഡിക്കും സാധാരണയായി തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയും.

ശ്രവണസഹായികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളായ ഒക്ലൂഷൻ പ്രഭാവം, ലൗഡ്നെസ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, സംസാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിക്കുറവ് എന്നിവമൂലമുള്ളയ്ക്കാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ഫീഡ്‌ബാക്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും ഏറ്റെടുക്കലും[തിരുത്തുക]

ശ്രവണസഹായി കേൾവി നഷ്ടത്തിന് എത്രത്തോളം സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്രവണ നിലവാരം അളക്കുന്ന ഓഡിയോമെട്രിയാണ് ഒരു വഴി. വ്യത്യസ്‌ത ശബ്‌ദങ്ങൾക്കും തീവ്രതകൾക്കുമുള്ള കേൾവിയുടെ പരിധി വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അളക്കുന്നത്. ഓഡിയോമെട്രിക് പരിശോധനകൾ യഥാർത്ഥ ലോകാവസ്ഥകളെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം എങ്കിലും, രോഗിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു ബദൽ സമീപനമാണ് സ്വയം റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തൽ, അവിടെ രോഗി ശ്രവണസഹായി ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അനുഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.[6][7]

ശ്രവണസഹായിയുടെ ഫലം മൂന്ന് അളവുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാം: [8]

 1. ശ്രവണസഹായിയുടെ ഉപയോഗം
 2. എയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഭാഷണം തിരിച്ചറിയൽ
 3. ആനുകൂല്യം/സംതൃപ്തി

ശ്രവണസഹായിയുടെ ശരിയായ ക്രമീകരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ രീതി യഥാർത്ഥ ചെവിയുടെ വലുപ്പം അളക്കലാണ്.[9] ഒരു സിലിക്കൺ പ്രോബ് ട്യൂബ് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇയർ ഡ്രമ്മിന് സമീപമുള്ള ശ്രവണസഹായി ആംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ സവിശേഷതകളുടെ വിലയിരുത്തലാണ് യഥാർത്ഥ ചെവിയുടെ അളവുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ് മൈക്രോഫോൺ അളവുകൾ).[10]

ചെവിയിൽ മുഴക്കമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ അവസ്ഥയായ ടിന്നിടസിനുള്ള(tinnitus) ചികിത്സയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്രവണസഹായികളിലേക്കും ശരിയായ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്കും നിലവിലെ ഗവേഷണം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.[11]

ഘടകങ്ങൾ /പ്രവർത്തനം[തിരുത്തുക]

 • മൈക്രോഫോൺ- ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ശബ്ദം പിടിച്ചെടുത്ത് ഇലക്ട്രിക്ക് സിംഗനലുകളാക്കുന്നു. ഒരു ദിക്കിൽ(directional) നിന്നോ, പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നോ(omni directional) ശബ്ദം പിടിച്ചെടുക്കുന്നവയായി ഇവ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു[12]
 • ആംപ്ലിഫയർ / പ്രോസസ്സർ: ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിന്റെ മദർബോഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പികാവുന്നതാണ് ഈ ഘടകം. ഇലക്ട്രിക്ക് സിംഗനലുകളെ ഡിജിറ്റൽ സിംഗനലുകളാക്കുന്നത് ഇവയാണ്. കാറ്റ് , ചുറ്റുമുള്ള പാഴ് ശബ്ദങ്ങൾ, എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയും , മറച്ചും ലഘൂകരിച്ചും ശബ്ദം ഇവിടെവച്ച് സംസ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സംസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദം വീണ്ടും അനലോഗ് ആക്കപ്പെടുന്നു.
 • റിസീവർ: ആന്തരികകർണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് റിസീവർ.സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിച്ച് അവ കേൾവി തരംഗങ്ങൾ (audible sounds) ആക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാൺ¬ റിസീവറിന്റെ പ്രവർത്തനം
 • സുദീർഘമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് മൈക്രോ സെക്കൻഡുൾക്കുള്ളിലാണ്. തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ശ്രവണാനുഭവം തന്നെ നൽകുന്നതാണ് ആധുനിക എയ്ഡുകളിലേറെയും.

ഇനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ധാരാളം തരങ്ങളുള്ള ഈ ഉപകരണത്തെ പ്രധാനമായും തരം തിരിക്കാവുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്

ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാവുന്നത്[തിരുത്തുക]

ബോഡി വോൺ എയ്ഡ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ശ്രവണ സഹായികൾ, ബെൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർവി ഫ്ലെച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്.[13]ബോഡി എയ്‌ഡുകളിൽ ഒരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഘടിപ്പിച്ച ഒരു കേസും ഇയർമോൾഡും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കെയ്‌സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആംപ്ലിഫയർ ഘടകങ്ങൾ, കൺട്രോളുകൾ, ബാറ്ററി എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇയർമോൾഡിൽ സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേയ്‌സ് സാധാരണയായി ഒരു പായ്ക്ക് പ്ലേയിംഗ് കാർഡുകളുടെ വലുപ്പമാണ് ഉള്ളത്, ഇത് പോക്കറ്റിലോ ബെൽറ്റിലോ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.[14] ചെറിയ ശ്രവണ ഉപകരണങ്ങളുടെ വലുപ്പ പരിമിതികളില്ലാതെ, ബോഡി വോൺ എയ്ഡ് ഡിസൈനുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും നീണ്ട ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകാൻ കഴിയും. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചിലവ് കാരണം ബോഡി എയ്‌ഡുകൾ വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.[14]

ചെവിക്ക് പിന്നിൽ വയ്ക്കാവുന്നത്[തിരുത്തുക]

ചെവി ശ്രവണസഹായി പിന്നിൽ ഒരു ആധുനിക. സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള ഓഡിയോ ട്യൂബ് കാണാവുന്നതേയില്ല.
ഒരു മിനിസെൽ ബാറ്ററിയുള്ള ചെവിക്ക് പിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആധുനിക ശ്രവണസഹായി

രണ്ട് പ്രധാന ശ്രവണ സഹായികളിൽ ഒന്നാണ് - ചെവിക്ക് പിന്നിൽ (BTE), ചെവിയിൽ (ITE). ശ്രവണസഹായി ധരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസുകളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.ബിടിഇ(BTE)ശ്രവണസഹായികൾ പിന്നയുടെ(pinna) പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു പരമ്പരാഗത ട്യൂബ്, സ്ലിം ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇയർമോൾഡിലോ ഡോംടിപ്പിലോ കേസ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നയുടെ സുപ്പീരിയർ വെൻട്രൽ ഭാഗം മുതൽ കോഞ്ച(concha)വരെയുള്ള ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വയർ കോഴ്സുകൾ, ഇയർ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോംടിപ് ബാഹ്യ ഓഡിറ്ററി കനാലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. കേസിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, കൺട്രോളേഴ്സ്, ബാറ്ററി, മൈക്രോഫോൺ(കൾ) എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലൗഡ്‌സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ, കെയ്‌സിലോ (പരമ്പരാഗത BTE) ഇയർമോൾഡിലോ ഡോം ടിപ്പിലോ (റിസീവർ-ഇൻ-ദി-കനാലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ RIC) ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ബിടിഇ ശ്രവണസഹായിയുടെ ആർഐസി ശൈലി പരമ്പരാഗത ബിടിഇയേക്കാൾ ചെറുതും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ്.[15]

ബിടിഇകൾ പൊതുവെ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്, അതിനാൽ കൂടുതൽ കഠിനമായ ശ്രവണ നഷ്ടത്തിന് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നിരുന്നാലും, ബിടിഇകൾ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതും ഏതാണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശ്രവണ നഷ്ടത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയ, "മിനി ബിടിഇ" മുതൽ വലിയ, അൾട്രാ പവർ ഉപകരണങ്ങൾ വരെയുള്ള വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ ബിടിഇകൾ വരുന്നു. വലിപ്പം സാധാരണയായി ആവശ്യമായ ഔട്ട്‌പുട്ട് ലെവൽ, റിസീവറിന്റെ സ്ഥാനം, ടെലികോയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ടെലികോയിലിന്റെ അഭാവം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിടിഇകൾ കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ളതും നന്നാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും പലപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ബാറ്ററി വാതിലുകളും ഉണ്ട്. എഫ്എം സിസ്റ്റങ്ങളും ഇൻഡക്ഷൻ ലൂപ്പുകളും പോലുള്ള സഹായകരമായ ലിസണിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും ബിടിഇകൾ എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈടുനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്രവണസഹായി ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് സാധാരണയായി ബിടിഇകൾ ധരിക്കുന്നത്.[14]

ചെവിയിൽ[തിരുത്തുക]

ഇയർ എയ്‌ഡുകളിൽ (ഐടിഇ) ഉപകരണങ്ങൾ ബാഹ്യ ഇയർ ബൗളിൽ (കോഞ്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നു) യോജിക്കുന്നു. വലുതായതിനാൽ, ഇവ തിരുകാൻ എളുപ്പമാണ് കൂടാതെ അധിക ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയും.[16]ആരെങ്കിലുമായി മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവ ദൃശ്യമാകും. ഐടിഇ ശ്രവണസഹായികൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചെവിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. മിതമായതോ കഠിനമായതോ ആയ കേൾവി നഷ്ടങ്ങളിൽ അവ ഉപയോഗിക്കാം. ഫീഡ്‌ബാക്ക്, ശബ്ദം (പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദം) ചോർന്ന് വീണ്ടും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്കീലിംഗ്/വിസിലിംഗ്(squealing/whistling), ഗുരുതരമായ ശ്രവണ നഷ്ടത്തിന് ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കില്ല.[17]ചില ആധുനിക സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് നിയന്ത്രണമോ റദ്ദാക്കലോ നൽകാൻ കഴിയും. പ്രഷർ ഇക്വലൈസേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രാഥമികമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് വെന്റ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫീഡ്‌ബാക്കിനെ സ്വാധീനിക്കാനും തടയാനും വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള വെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പരമ്പരാഗതമായി, ഐടിഇകൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ ഫിറ്റ് സൈസ് ഒരു ബിടിഇയുടെ ഇയർമോൾഡ് പോലെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനാവില്ല, അതിനാൽ കുട്ടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എയ്ഡ് ഇടയ്‌ക്കിടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പുതിയ ഐടിഇകൾ ഉണ്ട്, അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചെലവ് ലഘൂകരിക്കുന്നു.[18]ITE ശ്രവണസഹായികൾ എഫ്എം(FM)സിസ്റ്റങ്ങളുമായി വയർലെസ് ആയി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്രവണ ഉപകരണത്തിനുള്ളിലെ ടെലികോയിലിലേക്ക് എഫ്എം ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ നെക്ക്-ലൂപ്പോടുകൂടിയ ബോഡി-വോൺ എഫ്എം റിസീവർ ഉണ്ട്.

കാഴ്ചക്കാരൻ നേരിട്ട് ധരിക്കുന്നയാളുടെ ചെവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിനി ഇൻ കനാൽ (എംഐസി) അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിലി ഇൻ കനാൽ (സിഐസി) എയ്ഡുകൾ സാധാരണയായി ദൃശ്യമാകില്ല.[19][20]ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകൾ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കേൾവിക്കുറവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നല്ല കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലുള്ള കേൾവിയുള്ള ആളുകൾക്ക് സിഐസികൾ സാധാരണയായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം ഒക്‌ലൂഷൻ പ്രഭാവം ഇവിടെ പ്രകടമാണ്. കംപ്ലീറ്റിലി-ഇൻ-ദി-കനാൽ ശ്രവണസഹായികൾ ചെവിക്കുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.[16] അത് കഷ്ടിച്ച് കാണാൻ മാത്രമെ സാധിക്കുകയുള്ളു.[16]ചെറുതായതിനാൽ, ഇതിന് ഒരു ഡറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, കൂടാതെ അതിന്റെ ചെറിയ ബാറ്ററികൾക്ക് ഹ്രസ്വമായ ആയുസ്സ് മാത്രമാണുള്ളത്, കൂടാതെ ബാറ്ററികളും കൺട്രോളറുകളും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം.[16]ചെവിയിലെ അതിന്റെ സ്ഥാനം കാറ്റിന്റെ ശബ്ദത്തെ തടയുകയും ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഇല്ലാതെ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻ-ദി-കനാൽ ശ്രവണസഹായികൾ ഇയർ കനാലിൽ ആഴത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ വളരെക്കുറച്ച് മാത്രമെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇവയുടെ വലിയ പതിപ്പുകൾക്ക് ഡറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോണുകൾ ഉണ്ടാകാം. കനാലിൽ ആയതിനാൽ, പ്ലഗ്ഡ് ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പൂർണ്ണമായും ഇൻ-ദി-കനാൽ മോഡലുകളേക്കാൾ ഈ മോഡലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കുന്നതിന്റെ പോരായ്മകളുണ്ട്.[16]

ഇൻ-ദി-ഇയർ ശ്രവണസഹായികൾക്ക് തുല്യ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ബിഹൈൻഡ്-ദി-ഇയർ ശ്രവണസഹായികൾക്ക് വില കൂടുതലാണ്, കാരണം അവ രോഗിയുടെ ചെവിയിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിറ്റിംഗിൽ, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ചെവിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഇംപ്രഷൻ (അച്ചിൽ) എടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക കാഡ്(CAD) സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മോൾഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി പുറം ചെവിയുടെ ഒരു 3ഡി മോഡൽ ലഭിക്കും. മോഡലിംഗ് സമയത്ത്, വെന്റിങ് ട്യൂബ് ചേർക്കുന്നു. സ്റ്റീരിയോലിത്തോഗ്രാഫി പോലുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ മാതൃകയിലുള്ള ഷെൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ, ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സഹായം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.[21]

ഇൻവിസിബിൾ-ഇൻ-കനാൽ ശ്രവണസഹായികൾ[തിരുത്തുക]

ഇൻവിസിബിൾ-ഇൻ-കനാൽ(ഐഐസി) ശൈലിയിലുള്ള ശ്രവണസഹായികൾ പൂർണ്ണമായും ചെവി കനാലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശ്രവണസഹായിയുടെ ഒരു തുമ്പും ദൃശ്യമാകില്ല. കാരണം, ഇത് മറ്റ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കനാലിൽ ആഴത്തിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇയർ ബൗളിൽ (concha) നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മോൾഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിന്റെ ഷെൽ ഇയർ കനാലിലേക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചതിനാൽ സുഖപ്രദമായ ഫിറ്റ് കൈവരുന്നു. അദൃശ്യമായ ശ്രവണസഹായികൾ കേൾവിയുടെ കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക അനുഭവം നൽകുന്നതിന് വെന്റിംഗും ചെവി കനാലിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റ് ശ്രവണസഹായികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഐഐസി(IIC) സഹായത്തോടെ ചെവിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെൽ കൊണ്ട് തടയപ്പെടുന്നില്ല (അടച്ചിരിക്കുന്നു). ഇതിനർത്ഥം, ചെവിയുടെ ആകൃതിയാൽ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായി ശബ്ദം ശേഖരിക്കാനും, മറ്റ് സഹായങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ചെവി കനാലിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും കഴിയും എന്നാണ്. ചില മോഡലുകൾ അവയുടെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഐഐസി പുറത്തെടുക്കുന്നതിനുപകരം, മെമ്മറിയും വോളിയം ക്രമീകരണങ്ങളും മാറ്റുന്നതിന് റിമോട്ട് കൺട്രോളായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ധരിക്കുന്നയാളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഐഐസികൾ മധ്യവയസ്സ് വരെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്, എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമല്ല.[22]

എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വെയർ ശ്രവണസഹായികൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു ശ്രവണ വിദഗ്ധൻ ഇയർ കനാലിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ശ്രവണ ഉപകരണങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വെയർ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകൾ. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വെയർ ശ്രവണസഹായി ആദ്യത്തെ "അദൃശ്യമായ" ശ്രവണ ഉപകരണമാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ 1-3 മാസത്തേക്ക് ധരിക്കുന്നു. ഓരോ ഉപയോക്താവിനും കോണ്ടൂർ ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൃദുവായ മെറ്റീരിയലാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്,നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ ശ്രവണ നഷ്ടം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇയർ ഡ്രമ്മുമായുള്ള അവയുടെ സാമീപ്യം മെച്ചപ്പെട്ട ശബ്ദ ദിശാസൂചനയും ലോക്കലൈസേഷനും, ഫീഡ്‌ബാക്ക് കുറയുകയും, ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി നേട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.[23]പരമ്പരാഗത ബിടിഇ(BTE) അല്ലെങ്കിൽ ഐടിസി(ITC) ശ്രവണ സഹായികൾക്ക് ദിവസേന ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, വിപുലീകൃത ശ്രവണ സഹായികൾ തുടർച്ചയായി ധരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശ്രവണ വിദഗ്ധന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വോളിയവും ക്രമീകരണവും മാറ്റാനാകും.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Bentler Ruth A., Duve, Monica R. (2000). "Comparison of Hearing Aids Over the 20th Century". Ear & Hearing. 21 (6): 625–639. doi:10.1097/00003446-200012000-00009. PMID 11132788. S2CID 46218426.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 2. "Ear Horn Q&A". Archived from the original on 24 July 2008. Retrieved 6 December 2007.
 3. Kochkin, Sergei (January 2010). "Sergei Kochkin – MarkeTrak VIII: Consumer satisfaction with hearing aids is slowly increasing". The Hearing Journal. journals.lww.com. 63 (1): 19. doi:10.1097/01.HJ.0000366912.40173.76. S2CID 73880581.
 4. Robyn M Cox, Jani A Johnson, and Jingjing Xu (1 July 2017). "Impact of Hearing Aid Technology on Outcomes in Daily Life I: the Patients' Perspective". Ear Hear. 37 (4): e224–37. doi:10.1097/AUD.0000000000000277. PMC 4925253. PMID 26881981.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 5. J., Moore, Brian C. (2007). Cochlear hearing loss : physiological, psychological and technical issues (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 9780470516331. OCLC 180765972.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 6. Bentler, R. A.; Kramer, S. E. (2000). "Guidelines for choosing a self-report outcome measure". Ear and Hearing. 21 (4 Suppl): 37S–49S. doi:10.1097/00003446-200008001-00006. PMID 10981593. S2CID 36628081.
 7. Taylor, Brian (22 October 2007). "Self-Report Assessment of Hearing Aid Outcome – An Overview". AudiologyOnline. Archived from the original on 29 January 2015. Retrieved 29 May 2013.
 8. Humes, Larry E. and Humes, Lauren E. (2004). "Factors Affecting Long-Term {{subst:lc:Hearing}} Aid Success". Seminars in Hearing. 25 (1): 63–72. doi:10.1055/s-2004-823048.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 9. Katz, Jack; Medwetsky, Larry; Burkard, Robert; Hood, Linda (2009). "Chapter 38, Hearing Aid Fitting for Adults: Selection, Fitting, Verification, and Validation". Handbook of Clinical Audiology (6th ed.). Baltimore MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 858. ISBN 978-0-7817-8106-0.
 10. Stach, Brad (2003). Comprehensive Dictionary of Audiology (2nd ed.). Clifton Park NY: Thompson Delmar Learning. p. 167. ISBN 978-1-4018-4826-2.
 11. "Tinnitus And Hearing Aids - Optimal Hearing Systems,The Hearing Aid Company - Since 1961". Optimal Hearing (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). 30 December 2016. Retrieved 5 July 2020.
 12. {{cite web |url=https://www.earq.com/blog/parts-of-a-hearing-aid
 13. Hartmann, William M. (14 September 2004). Signals, Sound, and Sensation. Springer Science & Business Media. pp. 72–. ISBN 978-1-56396-283-7. Archived from the original on 3 December 2016.
 14. 14.0 14.1 14.2 Hearing Aid Basics, National Institute of Health, archived from the original on 13 നവംബർ 2011, retrieved 2 ഡിസംബർ 2011
 15. "Hearing Aids". National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Archived from the original on 15 September 2012. Retrieved 9 September 2012.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 "Hearing Aid Buying Guide". Consumer Reports. February 2017. Archived from the original on 12 February 2017. Retrieved 13 February 2017.
 17. "Problems with hearing aids: Ask our audiologist – Action On Hearing Loss: RNID". Action On Hearing Loss. Archived from the original on 17 June 2016. Retrieved 28 December 2016.
 18. "Hearing Aids for Children". Hearing Aids for Children. American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 1 December 2014.
 19. Eisenberg, Anne (24 September 2005) The Hearing Aid as Fashion Statement Archived 6 January 2016 at the Wayback Machine.. NY Times.
 20. Dybala, Paul (6 March 2006) ELVAS Sightings – Hearing Aid or Headset Archived 16 August 2012 at the Wayback Machine.. AudiologyOnline.com.
 21. Sickel, K. et al. (2009) "Semi-Automatic Manufacturing of Customized Hearing Aids Using a Feature Driven Rule-based Framework". Proceedings of the Vision, Modeling, and Visualization Workshop 2009 (Braunschweig, Germany 16–18 November 2009), pp. 305–312
 22. "Invisible Hearing Aids or IIC hearing aids are convenient.Will they suit you?". EarGuru Ear Health Blog (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). 5 July 2018. Retrieved 7 June 2021.
 23. Sanford, Mark J., MS; Anderson, Tamara; Sanford, Christine (10 March 2014). "The Extended-Wear Hearing Device: Observations on Patient Experiences and Its Integration into a Practice". The Hearing Review. 24 (3): 26–31. Archived from the original on 5 December 2014. Retrieved 1 December 2014.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശ്രവണ_സഹായി&oldid=3953816" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്