ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സ്തീകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
"ജ്യാമിതി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ"
യൂക്ലിഡിന്റെ എലമെന്റ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാല വിവർത്തനത്തിലെ തുടക്കത്തിലെ ചിത്രീകരണം (c. )

മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം സ്ത്രീകൾ ശാസ്ത്ര രംഗത്തു് നിർണ്ണായകമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ വിലക്കുകളേയും, പരിമിതികളേയും ഭേദിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രസംരംഭങ്ങളേയും, അവയുടെ നേട്ടങ്ങളേയും കുറിച്ചു്, ശാസ്ത്രത്തിലും, ലിംഗപഠനത്തിലും താല്പര്യം കാട്ടിയിരുനിന ചരിത്രഗവേഷകർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്[1][2][3][4]. സ്ത്രീകളുടെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒരു പ്രത്യേക പഠനവിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടു്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

തുടർ വായനയ്ക്കു്[തിരുത്തുക]

 • Byers, Nina; Williams, Gary (2006). Out of the Shadows: Contributions of Twentieth-Century Women to Physics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-82197-5. (Cambridge Univ Press catalogue)
 • Etzkowitz, Henry; Kemelgor, Carol; Uzzi, Brian (2000). Athena Unbound: The advancement of women in science and technology. Cambridge University Press. ISBN 0-521-78738-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Fara, Patricia (2004). Pandora's Breeches: Women, Science & Power in the Enlightenment. London: Pimlico. ISBN 1-84413-082-7.
 • Gates, Barbara T. (1998). Kindred Nature: Victorian and Edwardian Women Embrace the Living World. The University of Chicago Press. ISBN 0-226-28443-3.
 • Herzenberg, Caroline L. (1986). Women Scientists from Antiquity to the Present. Locust Hill Press. ISBN 0-933951-01-9.
 • Howes, Ruth H.; Herzenberg, Caroline L. (1999). Their Day in the Sun: Women of the Manhattan Project. Temple University Press. ISBN 1-56639-719-7.
 • Keller, Evelyn Fox (1985). Reflections on gender and science. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-06595-7.
 • National Academy of Sciences (2006). Beyond Bias and Barriers: Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering. Washington, D.C.: The National Academies Press. ISBN 0-309-10320-7.
 • Ogilvie, Marilyn Bailey (1993). Women in Science: Antiquity through the Nineteenth Century. MIT Press. ISBN 0-262-65038-X.
 • Rossiter, Margaret W. (1982). Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-2509-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rossiter, Margaret W. (1995). Women Scientists in America: Before Affirmative Action 1940–1972. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-4893-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Schiebinger, Londa (1989). The Mind Has No Sex? Women in the Origins of Modern Science. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-57625-X.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Shteir, Ann B. (1996). Cultivating Women, Cultivating Science: Flora's Daughters and Botany in England, 1760 to 1860. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-6175-6.
 • Warner, Deborah Jean. "Perfect in Her Place." Conspectus of History 1.7 (1981): 12–22.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശാസ്ത്രരംഗത്തെ_സ്തീകൾ&oldid=2690438" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്