ശാസ്ത്രചരിത്രം ജീവചരിത്രങ്ങളിലൂടെ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ശാസ്ത്രചരിത്രം ജീവച്ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ
thump
പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ട
കർത്താവ്ഒരു സംഘം ലേഖകർ
പുറംചട്ട സൃഷ്ടാവ്വിപിൻ‌ദാസ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
വിഷയംശാസ്ത്രം, ജീവചരിതം
പ്രസാധകൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1991
ഏടുകൾ300

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ പ്രമുഖരായ ഇരുന്നൂറോളം ശാസ്ത്രഞ്ജരുടെ ലഘു ജീവച്ചരിത്രങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ശാസ്ത്രചരിത്രം ജീവചരിത്രങ്ങളിലൂടെ. പ്രൊഫ. എം. ശിവശങ്കരൻ ആണ് എഡിറ്റർ. പതിനാറ് ലേഖകർ ചേർന്നാണ് ഇതിൻറെ ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രഞ്ജരുടെ ജീവച്ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തിൻറെ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമായും അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ ശാസ്ത്രഞ്ജരുടെ ജീവചരിത്രം മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഗണിതം - ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ഭൗതികാശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഭൂവിജ്ഞാനീയം, ജീവശാസ്ത്രം, ജൈവരസതന്ത്രം എന്നിങ്ങനെ ആറുവിഷയങ്ങള്ളായാണ് ഉള്ളടക്കം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനന വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശാസ്ത്രഞ്ജരുടെ ജീവച്ചരിത്രത്തിൻറെ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1991 ലാണ് പുസ്തകത്തിൻറെ ആദ്യ പതിപ്പിറങ്ങിയത്.[1] [2]

ലേഖകർ[തിരുത്തുക]

 1. കെ. വി. കുഞ്ഞുണ്ണിവർമ്മ
 2. ടി. ടി. പ്രഭാകരൻ
 3. കെ. ഗോപിനാഥൻ
 4. പ്രൊഫ. കെ. പാപ്പൂട്ടി
 5. ഡോ. എം. പി. പരമേശ്വരൻ
 6. പ്രൊഫ. കെ. ശ്രീധരൻ
 7. ഡോ. കെ. കെ. വിജയൻ
 8. പ്രൊഫ. എം. ശിവശങ്കരൻ
 9. ഡോ. കെ. ടി. രാമവർമ്മ
 10. പ്രൊഫ. കെ. ഗോപിനാഥൻ നായർ
 11. പ്രൊഫ. പി. സി. കെ. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
 12. പ്രൊഫ. കെ. രാമകൃഷ്ണ പിള്ള
 13. പ്രൊഫ. പി. രാമചന്ദ്രമേനോൻ
 14. പി. ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ
 15. സി.ജി. ശാന്തകുമാർ‌
 16. കെ. ഭാസ്കരൻ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. https://secure.mathrubhumi.com/books/reference/bookdetails/2602/sasthracharithram-jeevacharithrangaliloode#.WXgsnL3hXqA
 2. ISBN : 978-93-83330-15-7, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്