വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രസംയോജനം ചെയ്തതനുസരിച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉപവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ചിത്രസംയോജകൻ എന്നാണ്. ഈ പ്രധാന വർഗ്ഗം മാത്രം എഡിറ്റർ എന്നും.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:04, 1 ജൂൺ 2017 (UTC)

☑Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 18:17, 19 ജൂലൈ 2020 (UTC)
😷 --റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:55, 20 ജൂലൈ 2020 (UTC)