വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:മനുഷ്യരുടെ പേരുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇംഗ്ലീഷിലെ വർഗ്ഗത്തിന് തർജ്ജമയായി ഉണ്ടാക്കിയ വർഗ്ഗമാണ്. മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേയ്ക്കും. --അജയ് (സംവാദം) 08:06, 8 ഡിസംബർ 2014 (UTC)