വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രതിഭാസങ്ങൾ ?? --Vssun (സംവാദം) 07:53, 20 ഡിസംബർ 2012 (UTC)[reply]

അതേ?--ബിനു (സംവാദം) 07:57, 20 ഡിസംബർ 2012 (UTC)[reply]
പ്രകാശപ്രതിഭാസങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:42, 20 ഡിസംബർ 2012 (UTC)[reply]