വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:പോലീസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എങ്ങനെയാണ ഒരു മാറ്റർ പ്രത്യേക വർഗ്ഗത്തിലാക്കുക ഉദാ: I.T.B.P ഒരു പാരാ മിലിട്ടറി ഫോഴ്സ് ആണ. ഇത് എങനെ ചെയ്യും?